zatvoriť galériu
Jeden z najväčších výrobcov a distributérov tepla vo forme horúcej vody a pary v sústave centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku - spoločnosť Tepláreň Košice, a.s.