zatvoriť galériu
Pivo prichádza o dve dôležité suroviny, ktoré iné nenahradia.
Mnohí veľkovýrobcovia získavajú plyn z rekuperácie pri výrobe piva.
Chuť piva môže znepríjemniť aj jeho cena, v ktorej sa odzrkadlia ako ceny energií, tak aj nedostatok surovín.