zatvoriť galériu
Obec: Machulince okres Zlaté Moravce


Názov obce je spájaný s grófom Johanesom de Maholanyim. Informuje o tom aj pamätná tabuľa na budove obecného úradu. Posmievačikov, ktorí si mysleli, že Machulince pomenovali podľa atramentových machúľ v zošitoch niekdajších školákov táto informácia zrejme nepotešila. Pravdou je, že historici nie sú jednotní v tom, či bol skôr názov obce alebo gróf Maholanyi?! Na zábere zvonica z roku 1885 s krížom v centre Mchuliniec.