zatvoriť galériu
Tankovanie benzínu na èerpacej stanici pri  reazci METRO na košickom sídlisku ahanovce 9. decembra 2008. FOTO - TASR - Milan Kapusta *** Local Caption *** èerpacie stanice doprava automobilisti vodièi cena benzínu èerpacia stanica benzín pokles pohonné hmoty motoristi finanèná celosvetová kríza