zatvoriť galériu
V prípade, ak sa vedenie spoločnosti rozhodne pracovníkovi ukázať dvere, existujú dve cesty.