zatvoriť galériu
J. Mikas: V SR je pre novż koronavŪrus aktuŠlne 19 okresov v ?ervenej fŠze