zatvoriť galériu
Kde iní končia, ítečkový podnikateľ Szapu začína: v Trnave chce zgruntu postaviť malý pivovar
Mikuláš Szapu vpravo
Remeselný pivovar Trnava
Remeselný pivovar Trnava
Mikuláš Szapu vpravo