zatvoriť galériu
Galek: Vietor sa na hraniciach neotáča a pre investorov máme dvesto miliónov
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
KK34 Drážďany - Na archívnej snímke z 8. júna 2021 v Drážďanoch zamestnanec spoločnosti Volkswagen pracuje vo finálnej montáži automobilu VW ID.3. Nemecký automobilový koncern Volkswagen skráti do polovice októbra 2021 pracovný čas vo svojej hlavnej nemeckej továrni vo Wolfsburgu. Dôvodom je pretrvávajúci nedostatok automobilových čipov. FOTO TASR/DPA
ARCHIV - 08.06.2021, Sachsen, Dresden: Ein Mitarbeiter von Volkswagen arbeitet in der Gläsernen Manufaktur in der Endmontage am Frontende eines VW
Vietor je ekologický zdroj energie bez akýchko¾vek odpadov. Energiu vetra je možné obnovi, je nevyèerpate¾ná a celkom zadarmo. Technológiu je možné ¾ahko vybudova a po skonèení prevádzky ¾ahko zlikvidova bez stôp v krajine. Energetická nároènos na jej výrobu je v porovnaní s ostatnými technológiami ve¾mi nízka. Umožòuje polyfunkèné využitie pozemku. Veterné elektrárne nezneèisujú vodu ani ovzdušie. Na sn. veterné elektrárne v susednom Rakúsku. Foto Daniel Veselský/ TASR 7.6.2004
Trend konferencie: Top Manažment 2021 - Drahé energie ohrozujú priemysel, ako z toho von?. Na snímke je Karol Galek, štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR.
Čipy
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
 hranièný priechod Po¾sko poèasie zima zasnežená krajina
Hmla verzus veterné elektrárne.
Trend konferencie: Top Manažment 2021 - Drahé energie ohrozujú priemysel, ako z toho von?. Na snímke je Karol Galek, štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR.
Firma Bosch otvorila pri Drážďanoch závod na výrobu polovodičových čipov pre autá a ďalie zariadenia, jún 2021.
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek.