zatvoriť galériu
Cukrovary na Slovensku vstávajú z popola. Prerušenie výroby počas pandémie si nemôžu dovoliť
Abelovic Michal, Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Abelovic Michal, Povazský cukor, Trencianska Tepla
Abelovic Michal, Povazský cukor, Trencianska Tepla
Spoloènos Považský cukor, a.s., ktorá do rozšírenia a modernizácie cukrovaru preinvestovala 1,2 mld. Sk, v utorok slávnostne otvorila priestory cukrovaru v Trenèianskej Teplej. Modernizácia umožní zvýši kapacitu spracovania cukrovej repy z doterajších 2 400 na 6 000 ton denne. Cukrovar tak bude schopný pod¾a predsedu predstavenstva firmy Ivana Kardoša za rok vyprodukova 86 tis. ton cukru.  Foto: SITA/Richard Nemec
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Spoloènos Považský cukor, a. s., investovala 1,2 miliardy Sk do rozšírenia a modernizácie cukrovaru v Trenèianskej Teplej. Investícia umožní zvýši kapacitu spracovania cukrovej repy z doterajších 2 400 na 6 000 ton denne, èím  pod¾a predsedu predstavenstva spoloènosti Ivana Kardoša viac ako dvojnásobne vzrastie produkcia cukrovaru. Na snímke predseda predstavenstva spoloènosti Ivan Kardoš kráèa pri dopravníku na rezky cukrovej repy.  FOTO TASR - Radovan Stoklasa
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Považský cukor v Trenčianskej Teplej
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Spoloènos Považský cukor, a. s., investovala 1,2 miliardy Sk do rozšírenia a modernizácie cukrovaru v Trenèianskej Teplej. Investícia umožní zvýši kapacitu spracovania cukrovej repy z doterajších 2 400 na 6 000 ton denne a pod¾a predsedu predstavenstva spoloènosti Ivana Kardoša viac ako dvojnásobne vzrastie produkcia cukrovaru.  Na snímke: poh¾ad na cukrovar a novú nádrž na uskladòovanie ažkej šavy.  FOTO TASR - Radovan Stoklasa
Abelovic Michal, Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Na snímke zamestnanec spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o. vo vnútorných priestoroch novej plynovej kotolne počas slávnostného otvorenia v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Na snímke budova závodu Slovenské cukrovary s.r.o. v Seredi 30. júna 2020. FOTO TASR – Henrich Mišovič
Snímka z vnútorných priestorov plynovej kotolne v areáli spoločnosti Slovenské cukrovary pri príležitosti slávnostného otvorenia v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš
Na snímke výrobné priestory v závode Slovenské cukrovary s.r.o. v Seredi 30. júna 2020. FOTO TASR – Henrich Mišovič
Snímka z vnútorných priestorov plynovej kotolne v areáli spoločnosti Slovenské cukrovary pri príležitosti slávnostného otvorenia v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš
Snímka z areálu spoločnosti Slovenské cukrovary pri príležitosti slávnostného otvorenia novej plynovej kotolne v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Snímka plynová kotolňa v areáli spoločnosti Slovenské cukrovary pri príležitosti slávnostného otvorenia v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Snímka z vnútorných priestorov plynovej kotolne v areáli spoločnosti Slovenské cukrovary pri príležitosti slávnostného otvorenia v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš
Snímka z vnútorných priestorov plynovej kotolne v areáli spoločnosti Slovenské cukrovary pri príležitosti slávnostného otvorenia v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš
Snímka z areálu spoločnosti Slovenské cukrovary pri príležitosti slávnostného otvorenia novej plynovej kotolne v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Na snímke výrobky spoločnosti Slovenské cukrovary pri príležitosti slávnostného otvorenia novej plynovej kotolne v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Na snímke výrobné priestory v závode Slovenské cukrovary s.r.o. v Seredi 30. júna 2020. FOTO TASR – Henrich Mišovič
Na snímke minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský (vpravo) počas prehliadky výrobných priestorov v závode Slovenské cukrovary s.r.o. v Seredi 30. júna 2020. FOTO TASR – Henrich Mišovič
Snímka plynová kotolňa v areáli spoločnosti Slovenské cukrovary pri príležitosti slávnostného otvorenia v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Na snímke hromada cukrovej repy v areáli spoločnosti Slovenské cukrovary pri príležitosti slávnostného otvorenia novej plynovej kotolne v Seredi v piatok 22. októbra 2021. FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Abelovic Michal, Povazský cukor, Trencianska Tepla
Povazský cukor, Trencianska Tepla
Slovenské cukrovary
Povazský cukor, Trencianska Tepla