63292>

Živnostník chce vrátiť  daň z úrokov na vkladoch

63292>

Živnostník chce vrátiť  daň z úrokov na vkladoch

159797>

Živnostník chce vrátiť  daň z úrokov na vkladoch

160068>

Živnostník chce vrátiť  daň z úrokov na vkladoch


  • Som živnostník a v roku 2008 som nemal žiadny príjem. Môžem si uplatniť vrátenie dane z úrokov na vkladoch, ktoré nesúvisia so živnosťou?

Vrátenie dane, ktorú vám zrazila a odviedla banka z prijatých úrokov si môžete uplatniť podaním daňového priznania. Pri týchto vkladoch sa nesleduje, či ide o podnikateľské vklady, súkromné vklady alebo stavebné sporenie.

Príjem až do výšky nezdaniteľnej sumy nepodlieha dani. Daňový úrad vám daň vráti iba v prípade, že nemáte žiadne nedoplatky voči daňovému úradu, v opačnom prípade by vám túto sumu započítal.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o 


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.