Vychádzame z predpokladu, že v predmetnom prípade ste vyplatili finančnú náhradu vašej sestre (pozn. na základe dohody), tak ako to vyplýva z uznesenia o dedičstve. V podstate predmetná finančná náhrada predstavuje dohodnutý peňažný ekvivalent tej časti dedičstva, ktorá na ňu „pripadla“, ale bola „napísaná“ na vás. 

Berúc do úvahy vyššie uvedené to znamená, že u vašej sestry ide o príjem, ktorý nie je predmetom dane, keďže nie je výsledkom jej činnosti, respektíve nakladania s jej majetkom. 

Rovnako nevidíme zákonný dôvod, prečo by ste predmetnú finančnú náhradu mali považovať za daňový výdavok pri vašom následnom dosahovaní príjmov zo živnosti v súlade s §6 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov, keďže v žiadnom prípade nemôže ísť o výdavok vynaložený na dosahovanie, zabezpečenie a udržanie predmetného zdaniteľného príjmu.  

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Živnosť po otcovi a vyplatenie podielu
Živnosť po otcovi a vyplatenie podielu
Živnosť po otcovi a vyplatenie podielu
Živnosť po otcovi a vyplatenie podielu