Zisky bankového sektora sú naďalej hlboko pod úrovňou, na akej boli o tomto čase pred rokom. Finančné inštitúcie doplácajú na pandémiu ochorenia Covid-19. Bankoví biznis jednoducho nevynáša tak ako pred rokom.

Takmer o dvesto miliónov menej

Ku koncu augusta tohto roku bankový sektor vygeneroval zisk po zdanení 254,27 milióna eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska (NBS). V rovnakom období predchádzajúceho roka bol zisk bankových domov pôsobiacich na Slovensku vo výške 447,07 milióna eur. Bankový sektor teda musí akceptovať medziročný pokles zisku o viac ako 43 percent.

Ziskovosť bankového sektora do augusta
Infogram

Miera medziročného poklesu zisku bankového sektora sa však postupne znižuje. Kumulovaný zisk v bankovom sektore v prvom polroku tohto roka sa vyšplhal na 125 miliónov eur. V období od januára do júna tak klesol o 64 percent. „Takto vykázaný zisk predstavuje najnižšiu hodnotu pre vykázaný zisk v prvom polroku od začiatku pozorovania v roku 2009,“ uviedla NBS k polročným hospodárskym výsledkom bankového sektora. Bankový sektor zarába teda najmenej za viac ako desaťročie.

Banky naďalej tvoria rezervy na budúce straty

Smerom do druhého polroka tohto roka mali banky horšiu štartovaciu pozíciu, keďže banky v prvom polroku výrazne zvýšili tvorbu opravných položiek a rezerv na budúce straty, ktoré môže pandémia priniesť. „V prvom polroku 2020 významne vzrástla čistá tvorba rezerv a opravných položiek, keď sa medziročne zvýšila o 370 percent. Predstavovala stratu vo výške 240 miliónov eur, čo je násobne vyššia hodnota ako počas celého predchádzajúceho roka,“ upozorňuje NBS. Ku koncu augusta sa čistá tvorba opravných položiek dostala na takmer 272 miliónov eur.

Banky sa obávajú toho, že klienti budú mať problémy splácať svoje záväzky. Pandemická legislatíva umožnila mimoriadny odklad splátok, no panuje neistota okolo toho, čo bude po ňom. NBS preto urobila medzi klientmi bánk už druhý prieskum o ich finančnej kondícii.

Tisíce domácností budú mať problémy

„Podiel zadlžených domácností, ktoré si vybavili odklad splátok alebo inú formu úľavy, a neočakávajú zlepšenie svojej finančnej situácie a riadne splácanie od budúceho roka, ostáva porovnateľný s prvou vlnou. Ich podiel sa mierne zvýšil z deväť percent na dvanásť percent. Podiel týchto domácností na všetkých zadlžených domácnostiach mierne poklesol na 1,1 percenta,“ uviedla NBS. Problémy sa teda týkajú celkovo sedemnásťtisíc domácností.

Výsledky prvého prieskumu tohto druhu NBS zverejnila koncom augusta. Centrálna banka poukazuje na to, že situácia domácností sa zlepšuje. V prvom prieskume hovorilo o zhoršení vlastnej situácie deväťdesiat percent tých respondentov, ktorí požiadali o odklad a šesťdesiat percent tých ostatných. V druhom prieskume sa tento podiel v oboch prípadoch znížil približne o tretinu.

Dobrou správou pre bankový sektor je aj to, že objem nesplácaných úverov sa výrazne nezvyšuje. „V druhom štvrťroku 2020 sa podiel objemu zlyhaných úverov domácnostiam k celkovým úverom domácnostiam držal na rovnakej úrovni oproti tomu istému obdobiu minulého roka. K 30. júnu predstavoval podiel zlyhaných úverov na celkových úveroch 2,8 percenta,“ uviedla NBS. Najvyšší podiel zlyhaných úverov v druhom štvrťroku 2020 zaznamenala NBS pri úveroch cez kreditné karty domácnostiam, miera zlyhania je 13,3 percenta.