Kamenné pobočky úradov práce kvôli pandémii zmenili svoje fungovanie. Keďže osobné návštevy môžu byť pre ľudí rizikové, klienti môžu s úradmi komunikovať telefonicky či prostredníctvom e-mailu. Okrem bežnej agendy sa zmenil aj postup pri evidencii uchádzačov o prácu a pri žiadostiach o niektoré dávky.

Štát okrem toho zmenil aj postupy v oblasti služieb zamestnanosti. „Úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny odkladajú,“ priblížilo ústredie práce.

Rovnako sa prerušili aj všetky pripravované výberové konania úradov práce, plánované stretnutia s firmami, burzy práce a iné informačné či poradenské aktivity. Pozastavené sú aj národné projekty pracovného trhu a fungovať zatiaľ nebudú ani aktivačné práce.

Úrady práce počas krízovej situácie prižmúria oči aj v prípadoch, ktoré by boli za normálnych okolností považované za porušenie povinností. Ide napríklad o dohodnuté stretnutie na pobočke v stanovených termínoch či nepredloženie niektorých povinných dokladov.

Žiadosť o podporu elektronicky

Medzi ďalšie opatrenia patrí aj elektronické podávanie žiadostí od nezamestnaných. Ak príde niekto o prácu, musí požiadať o zaradenie do evidencie e-mailom alebo poštou do siedmich dní odo dňa skončenia zamestnania. Vo výnimočných prípadoch môže byť žiadosť doručená aj osobne.

„Ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu, prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu,“ informovalo ústredie práce.

Ako poslať žiadosť:

 • žiadosť o zaradenie do evidencie sa posiela maximálne sedem dní po skončení zamestnania
 • treba si stiahnuť a vyplniť formulár žiadosti
 • klient si musí nájsť kontakt na úrad práce podľa trvalého bydliska
 • žiadosť treba poslať zamestnancovi na oddelenie služieb pre občana, ktorý majú na starosti klientov podľa abecedy (začiatočné písmeno priezviska)
 • ak si niekto nevie nájsť príslušného zamestnanca, žiadosť môže poslať aj vedúcemu oddelenia služieb alebo úseku pracoviska
 • okrem žiadosti treba poslať aj doklad o skončení pracovného pomeru a o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (skenované alebo fotokópie)
 • úrad práce skontroluje doručenú žiadosť a v prípade potreby bude žiadateľa kontaktovať telefonicky alebo e-mailom
 • schránky môžu byť v tomto období preťažené, preto je odporúčaná veľkosť e-mailu aj s prílohami maximálne 15 MB
 • oznámenie o zaradení do evidencie úradu práce dostane nezamestnaný e-mailom

O dávku sa žiada zvlášť

Okrem registrácie sa môžu niektorí uchádzači o prácu spoľahnúť aj na finančnú podporu v nezamestnanosti. Žiadosť sa však posiela ďalšej inštitúcii, do Sociálnej poisťovne.

Nárok vzniká žiadateľovi, ktorí bol úspešne zaradený do evidencie úradu práce a bol zamestnaný alebo platil poistenie v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch.

Vláda však môže kvôli pandémii koronavírusu nariadením určiť, že na podporu bude mať nárok aj človek, ktorý je poistený v nezamestnanosti kratšie.

Dávka sa počíta ako 50 percent z takzvaného denného vymeriavacieho základu alebo hrubej mzdy zamestnanca za posledné dva roky. Finančná mesačná podpora má aj svoju hornú hranicu, keďže maximálny denný vymeriavací základ platí vždy len jeden rok.

Počas prvého polroka 2020 bude maximálna suma

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

 • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
 • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
 • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa