63292>

Zdaňovanie príjmu z prenájmu bytu prostredníctvom dieťaťa

63292>

Zdaňovanie príjmu z prenájmu bytu prostredníctvom dieťaťa

159797>

Zdaňovanie príjmu z prenájmu bytu prostredníctvom dieťaťa

160068>

Zdaňovanie príjmu z prenájmu bytu prostredníctvom dieťaťa


  • Som výlučným vlastníkom bytu a registrovaný na daňovom úrade. Som ženatý, manželka nie je vlastníčkou bytu a mám dvojročnú dcéru. Dopočul som sa o možnosti zdaňovať príjem z prenájmu nehnuteľnosti prostredníctvom dieťaťa. Ide o to, že hoci je niekto vlastníkom nehnuteľnosti, môže ju prenajímať prostredníctvom svojho dieťaťa. V tomto prípade je možné pri zdaňovaní uplatniť nielen oslobodenú časť z príjmov (25 650 Sk), ale aj nezdaniteľnú časť na daňovníka (98 496 Sk), čo môže viesť k značnej úspore.
    1 . Mal by som dcéru zaregistrovať na daňovom úrade?
    2. Pri registrácii odo mňa chcel daňový úrad výpis z listu vlastníctva. Teraz, keď chcem, aby byt prenajímala dcéra, ktorá na liste vlastníctva nebude figurovať je to v poriadku?
    3. Následne by som asi mal s nájomcami podpísať novú zmluvu už v jej mene. Je možné urobiť dodatok k existujúcej zmluve a zmeniť jednu zmluvnú stranu (pôvodne mňa) na dcéru alebo je nutné podpísať novú zmluvu?
    4. Je potrebné uzatvoriť nejakú zmluvu medzi mnou ako vlastníkom a dcérou ako prenajímateľom?

Pokiaľ by bola spoluvlastníkom aj vaša dcéra, tak je to úplne jednoznačné. Zaregistrujete sa obaja, lepšie povedané, ak ste už registrovaný, tak zaregistrujete len vašu dcéru. Registračný formulár vyplníte a podpíšete spolu s manželkou.

Vaša dcéra má nárok na oslobodenú sumu a takisto na nezdaniteľnú časť. Nie som si istý, ale asi máte dôvody, prečo oslobodenú čiastku neuplatňujete aj na manželku, ak by bola spoluvlastníčka nehnuteľnosti, ale je možné že oslobodenú čiastku má už vyčerpanú.

V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu by ste nechceli uviesť vašu dcéru do listu vlastníctva, tak jedným z riešení by bola nájomná zmluva. No upozorňujem vás na to, že musíte použiť ceny obvyklé pri obchodovaní so spriaznenými osobami, t. j. nemôžete dať nižšiu cenu vašej dcére prenájmu, ako by ste dali komukoľvek inému. No stratil by sa tu efekt, ktorý chcete dosiahnuť. Bezodplatné poskytnutie vám môže daňový úrad dodaniť.

Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom sa dá ošetriť dodatkom k zmluve o prevode práv a povinností alebo podpísaním novej nájomnej zmluvy.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o 


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.