63292>

Zdanenie predaných podielových listov

63292>

Zdanenie predaných podielových listov

159797>

Zdanenie predaných podielových listov

160068>

Zdanenie predaných podielových listov


  • Som občan SR pracujúci v ČR ako zamestnanec nemocnice, kde som aj daňový rezident. Minulý rok (2008) som predal podiely, ktoré som mal v podielovom fonde Tatra banky vyše osem rokov. Podľa vtedajšej legislatívy nemusím platiť daň z príjmu pri predaji podielov, ale banka mi aj tak zrazila daň. Aký typ daňového prizannia mám použiť a konkrétne, v ktorej časti daňového priznania uvediem túto zaplatenú daň?

Banka po vašom predaji podielov postupovala správne, keď ich zdanila. Podáte daňové priznanie pre fyzické osoby typ B. Daň uvediete v oddieli X (výpočet dane), konkrétne v riadku č. 99.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o 


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.