Záujem o odklad splátok pomaly slabne. Jedným z dôvodov je aj to, že klienti, ktorí o odklad splátok požiadali, aktuálne odklad splátok čerpajú. Napriek tomu, že Slovensko s pandémiou Covidu stále bojuje, ekonomika nie je uzavretá tak, ako počas prvej vlny pandémie. Z toho dôvodu ekonomické problémy na Slovensku nie sú v súčasnosti tak naliehavé ako počas jari tohto roka.

NBS údaje už podrobne nesleduje

Národná banka Slovenska (NBS) prestala zbierať údaje počte žiadostí o odklad splátok, pretože prestali rásť. Najaktuálnejšie údaje, ktorými NBS disponuje, sú zo záveru júla. „Ku koncu rástol počet žiadostí minimálne, aj preto ich už neskôr nemáme k dispozícii,“ hovorí Peter Majer, hovorca NBS. Ku koncu júla bolo schválených 111 946 žiadostí.

Na snímke minister financií SR Eduard Heger počas tlačovej konferencie so zástupcami bankového sektora na tému:
Neprehliadnite

Rýchlejší návrat k splácaniu úverov po pandemickom odklade klientov neláka

Takmer 100-tisíc žiadostí pritom banky vybavili už ku koncu mája, keďže k 29. máju bolo schválených 98 063 žiadostí. Odklad splátok je možný od 9. apríla. K hranici stotisíc schválených žiadostí sa tak Slovensko dostalo za približne dva mesiace. Za ďalšie dva mesiace teda jún a júl bol nárast rádovo nižší.

Banky budú prísnejšie sledovať bonitu

Postupne sa menia aj podmienky odkladu splátok. Zmeny sa ale dejú iba na pozadí a klienti majú tento nástroj naďalej k dispozícii, ak splnia zákonom stanovené podmienky.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) sa rozhodol ku koncu septembra ukončiť usmernenia pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad splátok úverov. Rozhodnutie EBA podľa NBS znamená, že banky majú povinnosť postupovať pri hodnotení rizika klientov tak, ako to robili pred vypuknutím pandémie.

Ide o v podstate o technickú záležitosť, ktorá nárok klientov na mimoriadny odklad splátok neohrozí. Usmernenia, ktoré sa 30. septembra prestanú uplatňovať, platili od 2. apríla tohto roku.

Banky sa na základe usmernení EBA nemuseli zaoberať kondíciou dlžníkov. „Moratórium sa uplatňuje na veľkú skupinu dlžníkov vopred vymedzených na základe širokých kritérií, pričom akékoľvek kritériá na určenie rozsahu pôsobnosti moratória by mali umožniť dlžníkovi využiť moratórium bez posúdenia jeho úverovej bonity,“ uvádza EBA v končiacom usmernení.

Tieto pravidlá mali svoje opodstatnenie najmä v časoch, keď odklad splátok štartoval. „Zmena nastáva na strane bánk, ktorým na základe usmernenia EBA dohľad mohol umožniť uplatňovať  takzvaný ,zjednodušený’ režim pri hodnotení dlžníkov a ich úverov. Ten mal zmysel najmä na začiatku pandémie, ktorá bola charakterizovaná vysokým počtom žiadostí o odklad splátok. Od 1. októbra 2020 budú banky musieť vo vzťahu k dohľadu preukázať splnenie povinností, ako pred vypuknutím pandémie,“ upozorňuje P. Majer.  

NBS sa prihovárala za to, aby sa menej prísne posudzovanie klientov používalo aj v ďalších mesiacoch. „NBS pri hlasovaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo hlasovala s ďalšími krajinami za predĺženie tohto obdobia, ale nakoniec bolo väčšinovo schválené rozhodnutie toto obdobie nepredĺžiť,“ hovorí P. Majer.

Ako funguje odklad splátok?
O odklad splátok môžu požiadať klienti, ktorí ku dňu žiadosti nemajú omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní a nie sú v stave zlyhania podľa osobitého predpisu Zároveň dlžník nemusí získať odklad úveru, ak k 29. februáru 2020 bol v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom. Maximálna lehota odkladu splátok je deväť mesiacov. O odklad splátok toho istého úveru sa dá žiadať v rámci zákonných pravidiel o odklade splátok požiadať len raz. Pandemický odklad splátok znamená, že klient v úverovom registri nebude mať negatívny zápis. O odklad môžu žiadať aj klienti, ktorí využívajú finančný lízing. Maximálny odklad splátok je tri mesiace. Po uplynutí tohto odkladu je možné požiadať o predĺženie odkladu o ďalšie tri mesiace.