V prípade vami uvádzaného príjmu z investičného poistenia ide o plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku. Berte prosím na vedomie, že takéto plnenie sa považuje za príjem v súlade s  §7 ods. 1 písm. e) Zákona o dani z príjmu (ďalej len „ZDP“).  Chceli by sme upozorniť, že takýto príjem v súlade s §43 ods. 3 písm. f) ZDP podlieha zrážkovej dani, ktorá sa počíta v súlade s §43 ods. 5 písm. a) ZDP z predmetného poisteného plnenia, zníženého o zaplatené vklady alebo poistné. 

V prípade príjmov v podobe úrokov z bežného účtu ide o príjem v súlade s §7 ods. 1 písm. b) ZDP. Takýto príjem rovnako podlieha zrážkovej dani v súlade s §43 ods. 3 písm. a) ZDP. V tomto prípade sa pri výpočte zrážkovej dane berie do úvahy len samotný príjem, t. j. neznižuje o prípadné iné položky. 

Chceli by sme vás upozorniť, že v oboch hore uvedených prípadoch  sa v súlade s §43 ods. 6 ZDP považuje daňová povinnosť vykonaním zrážky za vysporiadanú. Predmetné príjmy sa preto ani neuvádzajú v daňovom priznaní. 

Berúc do úvahy vyššie uvedené to znamená, že žiaľ vami navrhované zápočty nie je možné v súlade so znením ZDP vykonať.

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zápočet úrokov z rôznych finančných produktov
Zápočet úrokov z rôznych finančných produktov
Zápočet úrokov z rôznych finančných produktov
Zápočet úrokov z rôznych finančných produktov