63292>

Zahrnutie českých príjmov do priznania

63292>

Zahrnutie českých príjmov do priznania

159797>

Zahrnutie českých príjmov do priznania

160068>

Zahrnutie českých príjmov do priznania


 • Som fyzická osoba a od 1. januára do 31. júla som pracoval v Česku, zvyšok roka už na Slovensku. Som slobodný, neplatil som žiadne odvody. Pri vypĺňaní daňového priznania sa neviem dopracovať k výpočtu dane. Neviem, čo mám zapísať do riadku 61 – 63. Môj výpočet: r. 32 = 194 959 Sk
  r. 33 = 61 384
  r. 34,36 = 133 575
  r. 41-42 = 4 976
  r. 43 = 103 472
  r. 44 = 30 103
  r. 45,52,53 = 5 719
  r. 46 = 105 888
  r. 50 = 13 425
  r. 51 = 100..?

Pri prvom pohľade na vaše údaje je zrejmé, že ste príjem z ČR nedali do riadku 49, ale r. 46. Tu vám vznikol prvý rozdiel.

Pri príjmoch z ČR uplatňujeme metódu zápočtu a vy ste príjmy dali vyňať a daň započítať.

Neuviedli ste riadok 37, neviem či ste poberateľom starobného dôchodku k 1. 1. 2008.

Ďalej z vášho výpočtu nie je zrejmé, či ste použili správny kurz na prepočet zahraničnej meny a pri uplatnení nezdaniteľnej čiastky v riadku 41 a či máte na ňu nárok.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o 


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.