Regionálny fond má za úlohu vzpružiť kapitálové investície na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku a Slovinsku. Odhaduje sa, že mobilizuje minimálne 160 až 200 miliónov kapitálových investícií do malých a stredných podnikov.

Práve CEFoF je príkladom spolupráce viacerých krajín a dvoch medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré sa spoločne podieľajú na rozvoji kapitálového trhu nielen na Slovensku, ale aj v rámci celého stredoeurópskeho trhu. Slovenskú republiku ako investor zastupuje SZRB Asset Management, ktorý vložil do CEFoF príspevok vo výške 10 miliónov eur.

Cieľom fondu je predovšetkým zlepšiť prístup regionálnych malých a stredných podnikov k rizikovému a rozvojovému kapitálu. Podľa tlačovej správy Slovenskej Venture Capital a Private Equity asociácie (SLOVCA) „práve nedostatok kapitálu z dôvodu nízkej angažovanosti inštitucionálnych investorov na Slovensku vnímame ako problém, s ktorým chce SLOVCA pracovať, a ktorý Stredoeurópsky fond fondov uchopil.“

Viac o vzniknutom fonde fondov, o tom, čo prinesie a čo znamená pre firmy a investorov na Slovensku, sa dozviete v Bratislave, kde sa 20.6.2018 v hoteli Carlton uskutoční druhý ročník Venture Capital a Private Equity konferencie. Na tému iniciatívy CEFoF budú diskutovať zástupcovia EIF (Patric Gresko, Head of Division - Innovation and Technology Investments ) a inštitucionálnych investorov zo Slovenska (Matej Říha, Executive Director @ SZRF), Českej republiky (Ondřej Ptáček, Director of Product Development @ CMZRB) a Slovinska (Simona Grobelnik, Head of Department for General Affairs and Development @ SEF). Diskusiu povedie zástupca asociácie SLOVCA.

Okrem spomínaného CEFoF sa dozviete tiež o tom ako v súčasnosti vyzerá Venture Capital scéna na Slovensku, aké najvýznamnejšie exity sa v poslednom čase podarili v CEE, či ako sa na private equity pozerajú ženy – investorky.

Viac informácií:
Druhý ročník Venture Capital a Private Equity konferencia v Bratislave EIF launches a EUR 80 million Central Europe Fund of Funds to support SMEs and small mid-caps (EIF)