63292>

Vyplatené provízie z činnosti pre poisťovňu v daňovom priznaní

63292>

Vyplatené provízie z činnosti pre poisťovňu v daňovom priznaní

159797>

Vyplatené provízie z činnosti pre poisťovňu v daňovom priznaní

160068>

Vyplatené provízie z činnosti pre poisťovňu v daňovom priznaní


  • V roku 2008 som mal príjem zo zamestnania ale aj príjem z vyplatených provízií z činnosti v poistovni. Minulý rok som nemal aktívnu živnosť. Vypĺňam tlačivo FO typ A alebo typ B? V prípade, ak tlačivo B, vyplatené provízie sa uvádzajú v oddieli VI, riadku č. 8?

Základom dane daňovníka je súčet základov dane podľa jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 5 – 8 zákona o dani z príjmov.

Ak máte príjem zo závislej činnosti a súčasne vám boli vyplatené tiež provízie z činnosti v poisťovni, ste povinný podať daňové priznanie, v ktorom uvediete tieto dva druhy príjmov.

Vyplníte teda tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, kde uvediete v oddieli V príjmy zo závislej činnosti a v VI. oddieli na riadku 8 príjmy z činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.

Autor je daňový poradca, Daňová a účtovná kancelária, Sereď

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.