Nižšia splátka, nie úrok

Prístup Slovenskej sporiteľne nie je ojedinelý. Celý domáci biznis s refinancovaním je postavený na znižovaní splátok, alebo na navýšení pôvodného úveru. Pri vidine nižšej platby si klient nemusí všimnúť, že úroková sadzba nie je nižšia, alebo je dokonca vyššia.

Podobná situácia nastáva, ak za rovnakú mesačnú splátku dostane žiadateľ pri prenesení úveru ďalšie peniaze. V oboch prípadoch však môže „výhodnejšia splátka“ vytiahnuť z vrecka dlžníkov nemálo peňazí navyše.

Nástrojom na oslovenie klientov je stránka upratovaniepoziciek.sk. Napriek slovám o zbavení sa nevýhodných splátok a ušetrení láka predovšetkým na zníženie splátky. Ako to vyzerá v praxi?

Klient si pôvodne zobral 5-tisícový úver pri mesačnej splátke 81 eur. Úroková sadzba je 7,9 %. Po roku splácania sa jeho dlh zníži na 4 464 eur, ktoré by splatil za ďalších 71 mesiacov. Ak nerátame doterajšie splátky, úver preplatí o 1 089 eur.

On-line ponuka Slovenskej sporiteľne, ktorá sľubuje zbavenie sa nevýhodných splátok, mu ponúkne novú splátku 68 eur, ale s úrokovou sadzbou minimálne 11,9 %. Splatnosť sa tak predĺži na 81 mesiacov a celkové preplatenie narastie na 2 070 eur. Klient by v tomto prípade za zníženie mesačnej splátky o 13 eur preplatil celý úver o ďalšiu tisícku, čo je pätina pôvodne požičanej sumy.

S „výhodnými splátkami“ od sporiteľne zriedkavo naozaj ušetríte

upratovanieuverov.sk

Samozrejme, iná situácia by nastala, pokiaľ by mal ponúkaný refinančný úver nižšiu sadzbu. Ak by si klient prenášal za rovnakých podmienok starší úver so 14-percentnou sadzbou, ušetril by na preplatení takmer 800 eur.

Výhodnosť závisí od konkrétnej situácie. Podrobné porovnanie však internetová kalkulačka sporiteľne neponúka. Od klienta si pôvodnú sadzbu nepýta a nedá tak odpoveď na otázku, či je nový úver lacnejší. Ponúknutú sadzbu (vo formáte od x %) navyše zobrazí oveľa menším a menej kontrastným písmom ako samotnú ponúkanú splátku.

Transparentní?

„S klientmi komunikujeme transparentne a korektne,“ reaguje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková na otázku, či použitie výrazov „výhodnejšia splátka“ a „spočítajte si, koľko ušetríte“ nie je zavádzajúce.

Ako ďalej dodáva, „priemerná úroková sadzba spotrebných úverov v Slovenskej sporiteľni je nižšia, ako je priemer na bankovom trhu aj kvôli konsolidácii úverov, nakoľko pri väčšine refinancovaných úverov dochádza nielen k zníženiu splátky, ale aj úrokovej sadzby.“

Z prieskumov Slovenskej sporiteľne vyplýva, že pre klientov je najpodstatnejšia výška mesačnej splátky a až následne úroková sadzba. „Tiež platí, že klienti využívajú aj možnosť bezplatného predčasného splatenia spotrebných úverov. Znamená to, že úver v skutočnosti nesplácajú celých 9 rokov a teda samotné preplatenie je výrazne nižšie.“ Pravdou však je, že nie každý klient sa rozhodne úver splatiť predčasne.

Kedy sú splátky výhodnejšie
pôvodný úver / zostáva splatiť pôvodná úroková sadzba (%) pôvodná mesačná splátka pôvodné preplatenie nová splátka nová sadzba (%)* nové preplatenie predĺženie splatnosti v mesiacoch výhodnosť
5000 / 4464 7,9 80 1 089 68 11,9 2 070 10 -981
5000 / 4464 14 80 2 797 68 11,9 2 070 -10 727
10000 / 9768 12 120 10 517 n n n n n
10000 / 8728 12 210 2 610 122 9,9 4 519 55 -1909
1 500 / 1427 15 35 467 31 22,9 2 029 61 -1562
1500 /  1384 12 25 642 n n n n n
1500 / 1326 12 30 590 29 22,9 1 834 39 -1 244
Prameň: TREND.sk, upratovanieuverov.sk, dĺžka splácania a preplatenie sú počítané zo stavu úveru v okamihu refinancovania. * V stĺpci sme pôvodne technickou chybou posunuli desatinnú čiarku o dve miesta. Výsledné porovnanie to neovplyvnilo

Čo prezradí kalkulačka

Podľa viacerých náhodných zadaní TREND.sk ponúka internetová kalkulačka pri úveroch okolo 10-tisíc eur úrokovú sadzbu od 9,9 %, pri úveroch pod 5-tisíc eur 11,9 % a pri malých sumách okolo tisíc eur je to až 22,9 %. „O malé spotrebné úvery žiadajú prevažne rizikovejší klienti. Preto sú rizikové náklady pre banku pri takýchto úveroch výrazne vyššie, čo sa prejaví aj vo výške úrokovej sadzby. V prípade menších úverov na kratšiu dobu má klient možnosť vybrať si aj iné úverové produkty - kreditná karta či povolené prečerpanie bežného účtu,“ vysvetľuje M. Cesnaková.

Na porovnanie ponúkame viaceré modelové príklady. Výhodnosť vyjadrená kladným číslom (posledný stĺpec) znamená, že klient prenesením úveru ušetrí na celkovom preplatení. Ak je číslo záporné, prenesenie úveru by úver predražilo).

Ako vidieť pri pôvodnej dlžnej sume 10 tisíc eur, sadzba ponúkaná Slovenskou sporiteľnou je nižšia, ale celkové preplatenie vyššie. Dôvod je v predĺžení splatnosti pôvodného úveru. V druhom prípade kalkulačka hlási, že banka nevie dať výhodnejšiu ponuku. Dôvodom však nie je, že by bol úver od sporiteľne drahší, ale súčasný počet platieb už neumožňuje splatnosť ešte viac natiahnuť. Kalkulačka má prednastavenú maximálnu 9-ročnú splatnosť.

Rozdielna splatnosť sa však automaticky prejaví preplatením úveru o inú sumu. Aj preto ponúkne návšteva pobočky viac možností refinancovania úveru. Na to upozorňuje aj M. Cesnaková: „Pre nájdenie optimálnej ponuky konsolidácie pre klienta odporúčame navštíviť pobočku, kde vieme pripraviť pre klienta viacero možností optimálnej konsolidácie.“

Z pohľadu klienta je dôležité nezaujímať sa len o mesačnú splátku, ale aj do dobu splatnosti a celkové preplatenie. Zníženie splátky aj za cenu vyššieho celkového preplatenia má význam v situáciách, keď je klient pod výrazným tlakom a nevychádza s mesačným rozpočtom. Ako vidieť na úvodnom príklade, zníženie splátky o pár eur môže v konečnom dôsledku znamenať celkové predraženie v stovkách eur.

Pravidlá pre úvery sa menia

Samotná úverová on-line kalkulačka Slovenskej sporiteľne nepracuje s 9-ročnou splatnosť náhodou. Ide o maximálny čas, na ktorý môže banka klientom požičať v rámci spotrebného úveru. Vyplýva to z odporúčaní Národnej banky Slovenska (NBS).

Tie sa od budúceho roka ešte sprísnia. Po novom bude musieť banka požičať maximálne na 8 rokov. Finančné domy budú zároveň povinne overovať príjem žiadateľa, čestné vyhlásenie o mzde už stačiť nebude. Dobrou správou je, že banke by malo stačiť, ak si klient nechá plat posielať na účet. V prípade refinancovania bude musieť banka overiť príjem žiadateľa, pokiaľ pôvodný úver navýši o viac ako 5 %.