Finančný riaditeľ Pinocchio

Pinocchio, ktorého si z dreva vystrúhal bezdetný stolár, dostal od zázračnej víly vzácny dar. Dobrá víla bola totiž zhodnou okolností aj audítorkou a Pinocchia zakliala tak, že vždy, keď klamal, zázračne sa mu zlepšili hospodárske výsledky.

Z dreveného hrdinu sa stal finančný riaditeľ rodinnej firmy a s pomocou víly emitovali obrovské množstvo akcií aj dlhopisov a firma rástla až kým jedného dňa drevený biznis celkom neprehnil. Na rozdiel od pôvodnej verzie rozprávky neskončil s dlhým nosom Pinocchio, ale tí, ktorým drevený panák dlhodobo klamal.

Poučenie: Pokiaľ ide o vaše peniaze, neverte automaticky ani "nezávislým" odborníkom.

O troch grošoch

Keďže kráľ chcel poznať svoju krajinu, vydával sa pravidelne na cesty. Raz sa zastavil pri cestárovi a opýtal sa ho, koľko za svoju prácu dostáva peňazí. Muž odložil lopatu a panovníkovi vysvetlil, že tri groše, ale žije iba z jedného, keďže ďalší vracia otcovi a tretí požičiava synovi, aby mu ho v starobe vrátil.

Kráľa zložitá situácia svojho poddaného úprimne zarmútila a tak poveril poradcov, aby našli riešenie. Tí sa rozhodli, že muž už nebude musieť dávať peniaz svojmu otcovi ani synovi, ale namiesto neho to urobí štát.

Keďže na sociálnu činnosť treba peniaze, rozhodli sa poradcovia mierne zaťažiť cestára. Pri podrobnejších výpočtoch zistili, že od neho budú potrebovať tri groše, jeden pre otca, jeden pre syna a jeden na chod systému.

„Lenže takto cestárovi neostane nič! Určite by sme mu mali niečo nechať,“ zamyslel sa kráľ a hneď aj prišiel s riešením: “Jeden groš dáme aj jemu, no keďže ho nemáme, tak si ho jednoducho požičiame.“

Poučenie: Štát sa vždy postará. Je to istota za „všetky prachy“.

Červená čiapočka

Po tom, ako stará mama ochorela, rozhodla sa jej Červená čiapočka odniesť košík s jedlom. Cestou lesom stretla vlka, ktorý jej ponúkol svoje služby: Po celý rok bude nosiť babičke košík on, ale Červená čiapočka musí zaplatí obsahom prvých siedmich košíkov.

Čiapočka sa s vlkom hneď dohodla. Prvých sedem dní si vlk pochutnával na chutnom jedle a babička túžobne čakala, až sa košík dostane aj k nej. Nakoniec sa však situácia vyvinula úplne inak, babička vyzdravela a nosenie košíka už nepotrebovala. Červená čiapočka preto zmluvu s dravcom zrušila. Spätne však zistila, že už nič neušetrí, lebo vlk si vybral odmenu za celoročné služby vopred a žiaľ, babička nedostala ani jeden košíček.

Poučenie: Poplatky dokážu urobiť z akéhokoľvek finančného produktu nepoužiteľnú zbytočnosť. Neobjednávajte si služby v rozsahu, aký nepotrebujete, a pri finančných produktoch sa nenechajte zatiahnuť do predplatených poplatkov, uprednostnite produkty s priebežne plateným poplatkom.

Tri oriešky

Chudobná Popoluška dostala raz od správcu zámku, v ktorom pracovala v kuchyni, nezvyčajný dar: tri lieskové oriešky. V prvom ju namiesto orieška prekvapili poľovnícke šaty.

Keďže bola zvedavá, otvorila aj ďalšie dva oriešky a našli v nich plesové a dokonca aj svadobné šaty. Nečakané šťastie ju natoľko opantalo, že si všetky tri šaty striedavo skúšala až sa jej celkom zničili.

Sklamaná Popoluška sa vrátila do kuchyne, kde dodnes oddeľuje hrach od fazule a sníva o tom, čo urobí, ak sa jej ešte raz podarí získať tri zázračné oriešky.

Poučenie: Myslite na budúcnosť, nečakané peniaze nemiňte ihneď, ale vytvorte si finančné rezervy.

Havran a líška

Z analýzy, ktorú si líšky nechali vypracovať, vyplynulo, že každý havran má v zobáku kus syra. Jedna z líšok si preto sadla pod obrovský dub a začala sa zaliečať havranovi, aby otvoril zobák. Dosť ju prekvapilo, keď operenec prehovoril, no syr mu nevypadol. Žiaden totiž nemal, ale líška uverila analýze a nechcela pripustiť, že by to mohlo byť inak. Ak medzitým neumrela od hladu, pod dubom čaká na syr doteraz.

Poučenie: Zovšeobecňovať sa nemusí vyplatiť. Ani pri paušálnej dani pre podnikateľské subjekty, ktorá automaticky robí zo všetkých podnikateľov bez zisku podvodníkov neplatiacich dane.

Ako išlo vajce na vandrovku

Zunovalo sa vajcu v komore ležať a vydalo sa na vandrovku. No hneď pri kotúľaní z police spadlo a prasklo. Nerobilo si však z toho ťažkú hlavu, veď pred časom uzatvorilo veľmi výhodné životné poistenie. Tak si to aspoň myslelo a teraz dúfalo, že mu novú škrupinu zaplatí práve poisťovňa.

V poistných podmienkach si však neprečítalo, že poistenie proti prasknutiu a rozbitiu sa vzťahuje na všetko okrem rozbitia a prasknutia škrupiny.

Poučenie: Ešte pred podpisom poistnej zmluvy sa zaujímajte sa o rozsah poistného krytia a výluky.

Mravec a svrček

Mravec je od prírody pracovitý, svrček radšej fidliká na husliach. Keďže však žijú na lúke, ktorej vláda zastáva názor, že všetok hmyz si zaslúži istoty, prácu dostali obaja.

Mravec osem hodín denne zbiera zásoby na zimu a svrček osem hodín vyhráva vďaka vládnej zákazke na rôznych slávnostiach. Ale to neznamená nič zlé, bol to naozaj seriózny tender, žiadna kamarátska dohoda pri pive, počas rokovania o podmienkach sa pila iba kola.

Keďže mravca nepozvali na lúčne oslavy, no najmä preto, že z nazbieraných zásob na zimu platil čoraz vyššie dane, rozhodol sa odsťahovať na inú lúku. Na pôvodnej lúke zrazu nastalo zdesenie, hoci svrček ďalej vyhrával, nebolo ho z čoho zaplatiť.

Poučenie: Vládne výdavky majú svoj význam, ale bez podnikateľov, ktorí reálne vytvárajú hodnoty a svojimi daňami napĺňajú štátny rozpočet, sú len papierovou formalitou. Nevážiť si podnikateľov znamená vyháňať peniaze. 

Na Silvestra pripravuje TREND.sk hitparádu najabsurdnejších výrokov pracovníkov bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií.