Životné minimum

205,07 eura – mesačné životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby od 1. júla 2018 do 30. júna 2019,

143,06 eura – mesačné životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

93,61 eura – mesačné životné minimum na dieťa.

Rodičovský príspevok

220,70 eura – mesačne od 1. januára 2019. Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v sume 220,70 eura sa zvyšuje o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Prídavok na dieťa

24,34 eura – je mesačný prídavok na dieťa. Suma prídavku na dieťa sa upravuje vždy od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima, a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent.

11,41 eura – je mesačný príplatok k prídavku na dieťa.

Priemerná mzda

954 eur – priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2017, od tejto sumy závisia napríklad minimálne odvody živnostníkov.

Minimálna mzda

520 eur – minimálna mesačná mzda sa zvýšila od januára 2019 zo sumy 480 eur na 520 eur. Na 2. stupni je minimálna mzda 624 eur, na 3. stupni je to 728 eur, na 4. stupni dostane zamestnanec 832 eur, na 5. stupni zase 936 eur a na 6. stupni dostane 1 040 eur.

2,989 eura – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2019. V najvyššej, 6. kategórii, je vo výške 5,978 eura.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

 • za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 25 percent z 2,989 eura, čo je 0,74725 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 20 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 20 percent z 2,989 eura, čo je 0,5978 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

 • za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 50 percent z 2,989 eura, čo je 1,4945 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 45 percent z 2,989 eura, čo je 1,34505 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

 • za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 50 percent z 2,989 eura, čo je 1,4945 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 40 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 40 percent z 2,989 eura, čo je 1,1956 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

 • za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 2,989 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 90 percent z 2,989 eura, čo je 2,6901 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

 • zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 30 percent minimálnej hodinovej mzdy, čo je suma 30 percent z 2,989 eura, čo je 0,8967 eura. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou,
 • ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 35 percent z 2,989 eura, teda 1,04615 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 25 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 25 percent z 2,989 eura, čo je 0,74725 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

 • zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 40 percent minimálnej hodinovej mzdy, čo je suma 40 percent z 2,989 eura, čo je 1,1956 eura. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou,
 • ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 50 percent z 2,989 eura, čo je 1,495 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 35 percent z 2,989 eura, čo je 1,04615 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.