63292>

Uplatnenie daňového bonusu v ČR i SR

63292>

Uplatnenie daňového bonusu v ČR i SR

159797>

Uplatnenie daňového bonusu v ČR i SR

160068>

Uplatnenie daňového bonusu v ČR i SR


  • Mám vydaný český živnostenský list a v ČR aj odvádzam daň z príjmov. V daňovom priznaní si uplatňujem daňový bonus na dve deti. V SR tiež musím podať daňové priznanie. Môžem si aj v slovenskom daňovom priznaní uplatniť daňový bonus na deti?

Ak daňovník poberal príjem zo zahraničia ako daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (trvalý pobyt na území SR), má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo všetkých príjmov. O tejto povinnosti viete.

Pokiaľ ste v roku 2008 dosiahli celkovú výšku zdaniteľných príjmov z podnikania (§ 6) aspoň 48 600 Sk a vykázali ste zároveň základ dane z týchto príjmov, máte nárok na daňový bonus na jedno dieťa vo výške 6 822 Sk (január – jún 2008 to bola suma 555 Sk mesačne, júl - december 2008 to bola suma 582 Sk mesačne ) za podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmu.

Musí byť však splnená podstatná podmienka, a to - že je to daňovník, ktorý má neobmedzenú daňovú povinnosť s trvalým pobytom na území Slovenska. U vás tento nárok vzniká, pokiaľ trvalý pobyt máte na našom území.

Autorka je členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.