Dvanásty ročník je špecifický v tom, že oceňuje najlepšie práce špeciálne v kategórii produktového dizajnu. Po poslednom ročníku súťaže pred dvomi rokmi, kedy sa hodnotil slovenský dizajn komplexne, došlo k rozčleneniu podujatia na odvetvia grafického a produktového dizajnu, ktoré sa počnúc týmto ročníkom budú striedať.

Hlavné ocenenie – Národnú cenu za produktový dizajn 2015 – získali krbové keramické kachle NOX od dizajnéra Michala Staška a piešťanského výrobcu Athenika.

Udelili Národnú cenu za dizajn. Pozrite si víťazov

Kachle NOX dizajnéra Michala Staška. Zdroj: Michal Staško

Podľa predsedu poroty Antona Bendisa kachle "zaujali spojením minimalistického racionálneho tvarovania so silným emotívnym účinkom - nostalgiou bez sentimentálnosti". Sú navyše ukážkovým príkladom toho, "k čomu môže viesť spojenie osvieteného investora a šikovného dizajnéra".

Ďalšie dve Ceny za produktový dizajn 2015 získala odevná dizajnérka Lenka Sršňová za svoju kolekciu COLORCODE a svietidlo SPIKER od dizajnéra Antona Zetochu pre výrobcu OMS.

Udelili Národnú cenu za dizajn. Pozrite si víťazov

Z kolekcie COLORCODE Lenky Sršňovej. Zdroj: Jakub Gulyás

Udelili Národnú cenu za dizajn. Pozrite si víťazov

Svietidlo Spiker Adama Zetochu. Zdroj: OMS

Národnú cenu za experimentálny produktový dizajn dostal Adam Tóth za koncept hasiaceho dronu. Projekt je výsledkom semestrálnej práce. Hlavnou ideou bolo podľa autora "vytvorenie zariadenia na hasenie ťažko prístupných miest". "Hasiaci dron nemá ambíciu vyriešiť všetky problémy spojené s hasením, autor logicky definuje problematiku a rozsah účinnosti navrhovaného prístroja", hodnotí člen poroty Ferdinand Chrenka.

Udelili Národnú cenu za dizajn. Pozrite si víťazov

Hasiaci dron Adama Tótha. Zdroj: Adam Tóth

Cena poroty bola udelená projektu dizajnérov Petra OlahaLarsa Kempera Flowers for Slovakia, ktorý podporuje spoluprácu študentov s výrobnými podnikmi a Nikolete Čeligovej za spoločenskú hru – pexeso – pre nevidiacich (i vidiacich) hráčov. Hra získala aj Cenu novinárov.

Udelili Národnú cenu za dizajn. Pozrite si víťazov

Z kolekcie Flowers for Slovakia - Terézia Rapčanová. Zdroj: Flowers for Slovakia

Udelili Národnú cenu za dizajn. Pozrite si víťazov

Pexeso Memonik Nikolety Čeligovej. Zdroj: Filip Gyore

Nikoleta Čeligová získala aj Cenu ministra školstva a to za svoj tehotenský a ovulačný test SHE pre nevidiace ženy. "Prístroj komunikuje s majiteľkou audiozvukovými signálmi. Je hermeticky uzavretý, ľahko umývateľný a úplne hygienický", vysvetľuje členka poroty Lenka Žižková.

Udelili Národnú cenu za dizajn. Pozrite si víťazov

Tehotenský test pre nevidiace ženy. Zdroj: Filip Gyore

Zvláštna cena ministra hospodárstva bola udelená firme Novesta za jej obuvný dizajn.

Udelili Národnú cenu za dizajn. Pozrite si víťazov

Z kolekcie Novesty so značkou Leeda. Zdroj: Novesta

Cenu verejnosti prostredníctvom hlasovania na Facebooku získal elektrónkový zosilňovač od štúdia Popular a výrobcu RMC.

Udelili Národnú cenu za dizajn. Pozrite si víťazov

Zosilňovač z dielne Popular a výrobcu RMC. Zdroj: Popular

Zvláštnu cenu ministra kultúry získal dizajnér a pedagóg Štefan Klein, tvorca Aeromobilu a veľkého množstva ďalších dopravných riešení.

Udelili Národnú cenu za dizajn. Pozrite si víťazov

Tvorca Aeromobilu dizajnér Štefan Klein. Zdroj: Štefan Klein

Do súťaže celkovo prišlo 134 prihlášok, z ktorých bolo odbornej porote predložených 121 prác. Z nich bolo 58 v kategórii profesionálny produktový dizajn, 44 bolo študentských prác a 19 v novej kategórii experimentálneho produktového dizajnu.