Ilúzia prvá: Zlato ako nástroj proti inflácii

Za posledných 40 rokov vo svete udialo všeličo - ropné šoky, vojny, rozpad a vznik svetových mocností, internetové bubliny, krachy štátov a veľkých spoločností, finančné krízy atď. Porovnanie výkonnosti základných investičných tried (termínované vklady, dlhopisy a akcie) s výkonnosťou zlata hovorí jednoznačne v prospech akcií. Prekvapujúcejší je však fakt, že výkonnosť investície do zlata len tesne prekonala výkonnosť termínovaných vkladov a jednoznačne zaostala dokonca aj za výkonnosťou dlhopisov. Toto porovnanie potvrdzuje staré známe investičné príslovie - ak chceš dobre spávať, investuj do dlhopisov, ak chceš dobre jesť, investuj do akcií.

Tri ilúzie o investovaní do zlata

Zdroj: Bloomberg Financial Services

Potvrdenie, že zlato je konzervantom a nie uchovávateľom hodnoty nájdeme aj v historických prameňoch. Hovorí sa, že Cézarova tóga bola hodna jednej unce zlata. Pripusťme, že jeden z najbohatších ľudí vtedajšieho sveta si na luxus veľmi nepotrpel. Aj keby si dnes za 1 uncu zlata dokázal kúpiť desať oblekov (130 USD/kus), reálne zhodnotenie zlata by za viac než 2 000 rokov predstavovalo len 0,1% p.a.

Ilúzia druhá: Zlato ako bezpečný prístav

V rokoch 1980 - 1999 cena zlata kontinuálne klesala, zlato stratilo vyše 60 % svojej hodnoty. Trvalo ďalších 7,5 roka, kým sa dostalo na úroveň roka 1980. Pre porovnanie hodnota akcií veľkých amerických spoločností počas finančnej krízy klesla približne o 50 % a trvalo len 3 roky, aby sa vrátila na pôvodnú úroveň. Čo je teda bezpečnejším prístavom - zlato alebo akcie? Držbou akcií spoločnosti sa podieľame na výsledkoch danej spoločnosti. Hodnota spoločnosti sa odvíja od jej inovácií, patentov, zvyšovania produktivity práce, efektívnom využívaní zdrojov... Všetky tieto faktory sa premietajú do ziskov spoločnosti - aktuálnych a očakávaných. Zlato je len kov, nič negeneruje. V bežnom živote si za zlato nič nedokážete kúpiť. Asi najlepšie to vystihol Warren Buffett, keď povedal, že ak by sme zo všetkého zlata na svete vytvorili veľkú kocku, jej hodnota by zodpovedala zhruba 1/3 hodnoty všetkých akcií v USA, celkovej hodnote všetkých fariem v USA alebo by sme za ňu mohli kúpiť 7 spoločností typu Exxon Mobil Corp. Ak by sme mu vraj ponechali možnosť pozerať sa na zlatú kocku, maznať sa s ňou, hladkať ju alebo čokoľvek iné, tak ho môžeme pokojne nazývať bláznom. On by si totiž vždy vybral buď investíciu do všetkých fariem v USA alebo do siedmich Exxon Mobilov.

Ilúzia tretia: Zlato ako dlhodobá investícia

Dajme tomu, že chcete investovať na desať rokov a rozhodujete sa medzi zlatom a akciami veľkých amerických spoločností. Kým priemerná výkonnosť zlata na tomto horizonte bola len 1,6 % p.a. nad infláciou, akcie dosiahli až výnos 7,4 % p.a. (sledované roky 1976-2015). Pravdepodobnosť, že investícia v prípade zlata skončí v pluse bola v uvedenom období len necelých 65 %, pri akciách predstavovala vyše 93 %. Zdvojnásobenie reálnej hodnoty investície do zlata by trvalo 45 rokov, v akciách by sa tak udialo za 10 rokov. A to je už značný rozdiel.

Okolo investovania do zlata je veľa emócií, čísla však nepustia. Nepriamou investíciou do zlata prostredníctvom finančných trhov a ani fyzickým vlastnením zlata zázračné výnosy z dlhodobého hľadiska nedosiahnete. Investičným lídrom naďalej zostávajú akcie a na druhom mieste sú dlhopisy. A až ďaleko za týmito možnosťami sa pohybuje zlato.

Atraktívne investičné príležitosti na www.across.sk.

Tri ilúzie o investovaní do zlata