Je ňou Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB), ktorá napĺňa toto poslanie nielen výhodnými úverovými produktmi, ale predovšetkým individuálnym prístupom, ktorý si cení čoraz viac podnikateľov.

Slovenská záručná a rozvojová banka nie je klasickou komerčnou bankou. Špecializuje sa predovšetkým na malé a stredné podniky (MSP), nemusí pokrývať retailové bankovníctvo, a práve to je jej výhodou a silnou stránkou.

Špičkový klientský servis a poradenstvo

Zameranie banky jasne dokumentujú aj čísla. Ako uvádza Miroslav Mička, riaditeľ odboru riadenia aktívnych obchodov SZRB, viac než 50 % klientely tvoria práve malí a strední podnikatelia. „Na základe dlhoročných skúseností veľmi dobre poznáme ich potreby. Nezaoberáme sa retailom, vďaka tomu sa plne sústreďujeme na pomoc menším podnikateľským subjektom. To nám umožňuje ku každému podnikateľovi pristupovať naozaj individuálne,“ zdôrazňuje. Individuálny prístup sa odráža najmä v ústretovosti voči požiadavkám klientov, osobitom posudzovaní rizík spojených s podnikateľskými plánmi a vysokokvalitnom odbornom poradenstve.

Unikátny úver exkluzívne pre MSP

Okrem profesionálneho servisu prináša SZRB aj moderné a inovatívne bankové produkty. Ako jediná banka na Slovensku poskytuje malým a stredným podnikom úverový produkt EÚver – ROZVOJ. Financovanie poskytnuté na tento projekt bolo podporené z operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Úver je určený rovnako začínajúcim podnikateľským subjektom, ako aj firmám, ktorým chýbajú zdroje na ďalší rozvoj – napríklad na nákup nových technológií, modernizáciu zariadení, zväčšenie výrobných kapacít, expanziu na zahraničné trhy a podobne.

Podpora malým firmám v agrosektore

Poľnohospodársky sektor je jednou z tých oblastí, na ktoré komerčné banky neraz akoby „zabúdali“. Slovenská záručná a rozvojová banka sa však o roľníkov a farmárov intenzívne zaujíma a systematicky ich podporuje. Vďaka tomu dnes predstavujú takmer tretinu jej klientov. SZRB aj im poskytuje celý rad moderných bankových produktov a profesionálny klientský servis postavený na individuálnom prístupe.

Ak aj vy patríte medzi malých a stredných podnikateľov a radi by ste dali nový impulz svojmu podnikaniu, SZRB môže byť pre vás ideálnym riešením. Riešením, aké by ste u klasických komerčných bánk pravdepodobne nenašli.

Viac na www.szrb.sk.