63292>

SZČO bez príjmov z podnikania

63292>

SZČO bez príjmov z podnikania

159797>

SZČO bez príjmov z podnikania

160068>

SZČO bez príjmov z podnikania


  • Som zamestnaný od 18. 11. 2008 a daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ. Začiatkom roka som si privyrábal na základe dohody o vykonaní práce. Keďže môj príjem nepresiahol 49 248 Sk, môžem si nárokovať daň vyberanú zrážkou dodatočným daňovým priznanim? Od 20. augusta som evidovaný ako SZČO, pričom som nedosiahol žiadne príjmy. Musím podať daňové priznanie?

Predpokladám, že zamestnávateľ vám vykonal ročné zúčtovanie z príjmu, ktorý ste mali iba od neho. V prípade, že vám z dohody bola zrazená zrážková daň, tak túto zamestávateľ nemôže vysporiadať formou ročného zúčtovania. Musíte si o ňu požiadať podaním daňového priznania.

Zamestnávateľ vám vydá potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania, ktoré vám bude slúžiť ako podklad na vypracovanie daňového priznania. Nárok na vrátenie dane máte až do sumy 98 496 Sk, t. j. do výšky nezdaniteľnej sumy.

Podaním daňového priznania z dôvodu vysporiadania zrážkovej dane vyriešite aj druhú časť vašej otázky. Zákon o dani z príjmov sleduje aj inú podmienku na podanie priznania, a to je vykázanie straty.

Pokiaľ ste nemali žiadny príjem a mali ste výdaje, dosiahli ste stratu. Je na vás, či výdaje uplatníte, pretože môžete viesť účtovníctvo alebo evidenciu príjmov pri uplatňovaní si paušálnych výdajov. Odporúčam podať daňové priznanie a uviesť nulu.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o 


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.