Nad logom firmy by sa mal zamyslieť každý podnikateľ, či už ide o nadnárodnú spoločnosť, alebo miestneho stolára, myslí si Daniel Pospíšil zo spoločnosti Top Logo, ktorá sa špecializuje na tvorbu firemného loga.

„Nadnárodná spoločnosť bude, samozrejme, disponovať úplne iným rozpočtom,“ dodáva ďalej s tým, že na základe loga bude väčšia firma potrebovať navrhnúť celú značku firmy a s tým súvisiace ďalšie záležitosti, akými sú vizitky, obálky, hlavičkový papier, firemné prezentácie či brožúry.

„Pre menšiu firmu, napríklad pre už spomínaného stolára, toto nie je potrebné. O logo firmy by sa ale rozhodne zaujímať mal. Dnes to už nie je žiadna závratná investícia a firma s profesionálne spracovaným logom pôsobí na ľudí omnoho dôveryhodnejšie a serióznejšie ako firma, v ktorej si logo niekto sám nakreslil v nejakom bitmapovom programe alebo ktorej logo tvorí len názov firmy napísaný vo Worde,“ vysvetľuje D. Pospíšil.

Podľa Mirky Pastierovej z firmy Big Name, ktorá pomáha firmám a start-upom s tvorbou názvu a grafickej identity, je hlavným problémom, že množstvo začínajúcich podnikov považuje tvorbu efektívneho loga za náklad, nie investíciu.

Nutné, ale nie postačujúce

Logo predstavuje prvý kontakt zákazníka s vizuálnou identitou firmy, a preto by sa nemalo podceňovať, hovorí Michal Vasil zo spoločnosti Naradesign, ktorá sa rovnako zaoberá tvorbou firemných značiek a webstránok.

„Pokiaľ budú chcieť slovenské firmy konkurovať zahraničným, sebe navzájom, prípadne osloviť náročnejšiu klientelu, mali by sledovať vizuálne štandardy a trendy, ktoré sa v marketingu neustále posúvajú vpred. Zaspať na vavrínoch v tejto oblasti znamená vysielať jasný signál, že sa niečo vo firme zanedbáva,“ tvrdí M. Vasil.

V súčasnosti veľakrát predáva vizuál, imidž, príbeh a celková používateľská skúsenosť s produktom alebo službou, vysvetľuje ďalej. Aj keď samotné logo, obal a ďalšie detaily nie sú priamo nevyhnutné na fungovanie produktu a služby, sú nevyhnutné práve pre celkový pozitívny dojem a skúsenosť s produktom.

Logo má priamu súvislosť s úspešnosťou firmy, naznačuje D. Pospíšil. „Dobré logo vám nezaručí, že budete mať úspech a budete ziskoví. Berte to skôr ako nutnú podmienku, nie ako postačujúcu podmienku. Hlavným zmyslom profesionálneho loga firmy je, aby dobre pôsobilo na zákazníkov. Malo by v nich vzbudzovať dôveru, istotu, že ide o solídneho partnera alebo predajcu.“

Ako ďalej dodáva, aj slovenský trh je obrovský, a tak aj firmy na Slovensku by mali brať firemné logo so všetkou vážnosťou.

Ochranná známka na farbu

Prostredníctvom loga by sa mali firmy snažiť u zákazníka vyvolať emocionálnu odozvu. Významnú úlohu preto pri tvorbe logo zohráva správny výber farby, zdôrazňuje M. Pastierová.

„Výskumy v oblasti kognitívnych vied a marketingu nám poskytujú množstvo užitočných výstupov. Napríklad výsledkom štúdie Satyendra Singha z Winnipegskej univerzity v Kanade je zistenie, že až 90 percent bleskových rozhodnutí o kúpe produktov je založených na samotnej farbe,“ upozorňuje na štúdiu M. Pastierová.

O tom, že obozretné používanie farieb v logách môže nielen odlíšiť vlastný produkt a vlastnú značku od konkurencie, ale tiež ovplyvniť nálady a pocity spotrebiteľa, ste sa na TREND.sk mohli dočítať minulý rok.

Symbol úspešného biznisu: Ako vytvoriť prestížne firemné logo

Obchodné značky - farby a emócie, ktoré by mali evokovať Zdroj: www.entrepreneur.com

Farba môže u zákazníkov zmeniť správanie a vnímanie. Niektoré značky využívajú farbu aj ako nosný prvok vizuálnej identity a celej komunikácie. Silné značky ako Telekom, Veuve Clicquot, Tiffany či Target majú dokonca farbu registrovanú ako ochrannú známku.

„Ako dokazujú výskumy, ľudia preferujú ľahko odlíšiteľné značky. Čiže ak väčšina konkurenčných značiek využíva v logu modrú farbu, tak si zvoľte tyrkysovú,“ navrhuje M. Pastierová.

Trojuholníky a kruhy

Okrem farby je potrebné pri dizajne loga zohľadniť aj vhodný výber tvarov, zdôrazňuje ďalej M. Pastierová. „Napríklad známe logo Nike tvarom použitého symbolu odkazuje na pohyb. Ak chcete poukázať na komunitu, zjednotenie či vzťah, využite v logu kruhové tvary. Trojuholníky a ďalšie hranaté tvary, budú odkazovať na silu, stabilitu a rovnováhu.“

Samostatnú kapitolu tvorí výber fontu. Ak napríklad firma chce poukázať na tradíciu a zdôrazniť ju, ideálne by bolo použiť pätkové písmo, ako to urobili americké univerzity Yale či Harvard.

Skvelý spôsob, ako vizuálne pracovať s logom, ponúkajú aj čiastočne zaužívané symboly, ktoré už obsahujú odkaz na konkrétny benefit, podotýka ďalej. „Napríklad pre spoločnosť Balington, ktorá sa zaoberá finančným poradenstvom, sme navrhli logo, ktoré obsahuje štít s monogramom písmena ´B´. Logo tak odkazuje na bezpečnosť a spoľahlivosť, ale aj tradíciu. Využitím známeho symbolu sme posilnili a zjednodušili zapamätateľnosť danej značky.“

Na ďalšej strane: Najčastejšie chyby pri tvorení log a evolúcia úspešných symbolov