Ako vyplýva z prieskumu portálu Kariera.sk z roku 2016, ktorého sa zúčastnilo vyše 200 spoločností, 60 personálnych agentúr a 2-tisíc uchádzačov o prácu, približne 60 percent spoločností a firiem neuvádza v pracovných inzerátoch výšku potenciálneho platu.

Rovnaký prieskum ukazuje, že takmer všetci uchádzači by naopak v ponukách uvedenú mzdu radi videli, respektíve aspoň rozmedzie platu (od – do), pričom presná výška by sa dohodla až na pohovore. Ďalší uchádzači by sa uspokojili aj s tým, ak by firma v pracovnej ponuke uviedla aspoň minimálnu hranicu platu, ktorý je firma ochotná ponúknuť.

Podľa pracovných ponúk na portáli Profesia.sk zverejňuje plat len približne 15 percent inzerátov, teda v priemere iba jeden zo siedmich inzerátov, hovorí pre TREND.sk Katarína Tešla.

Dúfať, že vypýtajú menej

Firmy majú na mzdové tajnostkárstvo hneď niekoľko dôvodov, tvrdí Eva Sulovcová z portálu Kariera.sk. „Najčastejšími odpoveďami v našom prieskume boli obavy z toho, že uvedením mzdy odradia potenciálnych kandidátov alebo že odtajnenie spôsobí problémy so súčasnými zamestnancami – keď sa dozvedia, aký plat dostane nový pracovník.“

Spoločnosti ako častý dôvod tiež uvádzajú, že nemajú záujem o uchádzačov, ktorí idú len za vyššou mzdou, a že tieto informácie nemôžu zverejniť z rozhodnutia konateľov spoločnosti. „Zviazané ruky majú v niektorých prípadoch aj personálne agentúry. Ak si zamestnávateľ neželá zverejniť plat, agentúra to musí rešpektovať,“ vysvetľuje.

Niekoľko firiem v prieskume tiež priznalo, že neuvedením platu dúfajú, že si uchádzač vypýta menej. „Ak je totiž kandidát ochotný pracovať aj za nižšiu sumu, ako mu pôvodne zamýšľali ponúknuť, je to pre nich, samozrejme, výhodnejšie. Tomuto vyjadreniu sa však sčasti nemožno čudovať,“ hovorí E. Sulovcová s tým, že aj firma chce čo najviac ušetriť. „Preto neodmietne kandidáta, ktorý si vypýta menšiu sumu... a nie, nenavrhne mu, aby si vypýtal viac.“

Efektívne sito

Nezverejňovanie platových podmienok často zaváňa nízkou výškou platu. „Firmy sa obávajú, že uchádzači budú menej reagovať na ich ponuku,“ podotýka psychológ Ľuboš Ďurdiak z personálno-poradenskej agentúry Psychotrend. „Hlavným cieľom je tak dostať vhodného kandidáta na prijímací pohovor, kde sa ho chopia vyškolení náboroví pracovníci. Neuvedením firma môže u kandidátov vzbudiť záujem o to, aby sa informovali viac, aby vôbec prišli, čím získava psychologickú výhodu s možnosťou priameho ovplyvňovania ich postojov v prospech svojich záujmov.“

Ponuka so zverejneným platom má o polovicu viac reakcií ako ponuka bez platu či platového rozpätia, prezrádza Anna Ričányová zo spoločnosti Grafton. „Uverejnenie platu slúži ako výborný filter a často personalistom ušetrí čas a energiu. Na pozície tak reagujú iba kandidáti, pre ktorých je platové rozpätie akceptovateľné.“ Ako ďalej dodáva, v zahraničí býva údaj o ponúkanom plate pri inzercii často povinným údajom.

Podľa štatistík z portálu Profesia.sk zverejnený plat zvyšuje úspešnosť náboru o približne 10 percent.  „Ponuky bez uvedeného platu mali v priemere 32 reakcií, zatiaľ čo ponuky s uvedeným platom až 44 reakcií,“ uvádza príklad K. Tešla.

Ako ďalej dodáva, plat pomáha najmä reakciám na pracovné ponuky v administratíve, obchode, službách a tiež výrobných odvetviach, automotive či výroba. „Naopak, nepomáha v technických odvetviach. Nie pre všetky pracovné pozície platí, že ak kandidát vidí výšku svojho budúceho platu, je to pre neho lákadlom. V kategóriách, ako sú poisťovníctvo, personalistika, ekonomika či účtovníctvo, so zverejnením výšky platu počet uchádzačov klesol."

Najčastejšie dôvody firiem, prečo nezverejňujú vo svojich pracovných ponukách plat:

„Chceme sa vyhnúť problémom, ktoré by mohli spôsobiť súčasní zamestnanci, ak by sa dozvedeli, koľko ponúkame novému zamestnancovi.“

„Uvedením výšky mzdy môžeme odradiť niektorých uchádzačov, preto plat radšej dohadujeme až na pohovore.“

„Výška mzdy je ovplyvnená mnohými faktormi – vzdelaním, dĺžkou praxe či kvalifikáciou uchádzača. Nie je preto možné uviesť do pracovnej ponuky jednu univerzálnu sumu.“

ZDROJ: Kariera.sk

Najčastejšie dôvody firiem, prečo zverejňujú vo svojich pracovných ponukách plat:

„Chceme uchádzačov o prácu motivovať.“

„Ak v pracovnej ponuke zverejníme mzdu, zaznamenávame vyšší počet reakcií na inzerát.“

„Chceme byť k uchádzačom féroví a ukázať im, že sme seriózna spoločnosť.“

ZDROJ: Kariera.sk

Priestor na vyjednávanie

Podľa Jany Mesárovej zo spoločnosti Wincott People nemožno hovoriť o tajnostkárskom prístupe. „Treba si uvedomiť, že plat sa skutočne určuje na základe dohody. Väčšinou to nefunguje tak, že firma má presne ‚na euro‘ stanovenú výšku mzdy, ktorú môže ponúknuť. Každý kandidát je totiž iný, má inú kvalifikáciu a prax. Ak by teda firma zverejnila v inzeráte presnú výšku mzdy, časť ľudí by tým odradila.“

Po úspešnom pohovore sa môže s uchádzačom dohodnúť, že zarobí v konečnom dôsledku viac, než by bola inzerovaná suma. „Takisto hrozí, že časť prijímaných ľudí by bola buď preplatená, alebo by ich firma musela odmietnuť. Takto sa s nimi môže dohodnúť na o niečo nižšej mzde a zamestnať ich,“ vysvetľuje J. Mesárová.

Mzda je vecou ponuky a dopytu na trhu a býva predmetom vyjednávania, takisto poznamenáva A. Ričányová. „Mzdová politika, systém odmeňovania a finančných či nefinančných benefitov je citlivá informácia každej firmy a zamestnávatelia tieto údaje tlmočia až kandidátom, ktorí prejdú úspešne výberom a je im predložená pracovná ponuka.“