TREND.sk získal od čitateľa fotografie, z ktorých je zrejmé, že supermarket skladuje potraviny na otvorenom priestranstve bez spoľahlivej ochrany pred počasím či vtáctvom.

Supermarket Yeme čaká pokuta za skladovanie potravín na daždi a snehu

Yeme skladuje potraviny na ohradenom nádvorí. Foto zo 14. marca Zdroj: Čitatelia TRENDU

Supermarket Yeme čaká pokuta za skladovanie potravín na daždi a snehu

Potraviny ostali na dvore aj po odchode prepravných áut. Nočné teploty v Bratislave v tom čase spadli pod bod mrazu Zdroj: Čitatelia TRENDU

Supermarket Yeme čaká pokuta za skladovanie potravín na daždi a snehu

Vonku ostali balenia vajec, zelenina a tropické ovocie Zdroj: Čitatelia TRENDU

Skladovanie potravín upravuje Potravinový kódex, na každú kategóriu potravín má odlišné nároky. „Podľa slovenských zákonov je neprípustné, aby sa potraviny skladovali mimo skladovacích priestorov, nieto von pod strieškou, kde podliehajú vplyvom slnka, mrazu, dažďa, ale aj hlodavcov, myší, potkanov či túlavých mačiek,“ tvrdí hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.

Dokonca aj vyradené potraviny sa musia skladovať v osobitných priestoroch a nie na otvorenom priestore.

Yeme mal v priebehu marca a apríla pri predajni vystavené jablká, pomaranče, hrušky, ananás či vajcia. Kým ovocie a zelenina nie sú na vplyvy počasia natoľko náročné, v prípade vajec vedenie supermarketu riskovalo.

Predpísaná teplota na skladovanie je 5 až 12 stupňov Celzia, výkyvy teplôt vajciam škodia. „Takéto skladovanie potravín môže výrazne zhoršiť kvalitu predávaných potravín a určite aj ohroziť zdravie spotrebiteľa,“ dodáva J. Holéciová.

Supermarket Yeme čaká pokuta za skladovanie potravín na daždi a snehu

Na druhý deň klesli teploty pod nulu a snežilo. Vonku ostali balené nápoje Zdroj: Čitatelia TRENDU

Supermarket Yeme čaká pokuta za skladovanie potravín na daždi a snehu

Na dvore ostali aj jablká, pomaranče, ananás a vajcia Zdroj: Čitatelia TRENDU

Supermarket Yeme čaká pokuta za skladovanie potravín na daždi a snehu

Na nesprávnom uskladnení sa nič nezmenilo ani na tretí deň Zdroj: Čitatelia TRENDU

Yeme podľa zákona o potravinách zodpovedá za kvalitu a bezpečnosť potravín, ich uchovávanie pri správnych teplotách či zabezpečenie hygieny predaja. Nielen kamenné predajne, ale aj stánkoví predajcovia musia potraviny uchovávať v podmienkach, kde nepodliehajú skaze a kontaminácii, chrániť ich pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi a zabezpečiť ich pred akýmkoľvek znečistením.

„Pokiaľ nie sú dodržiavané hygienické požiadavky na potraviny počas ich vystavovania a predaja, respektíve pri akejkoľvek inej manipulácii s nimi, môže dôjsť k narušeniu ich kvality alebo zdravotnej bezpečnosti a takéto potraviny nesmú byť ponúkané spotrebiteľovi,“ dodáva Martina Merková z Úradu verejného zdravotníctva.

Štátna veterinárna a potravinová správa vyhodnotila informácie TRENDu ako podnet a do supermarketu Yeme poslala inšpektorov. Zhruba v rovnakom čase na ohradenom nádvorí pri supermarkete nastal neobvyklý pohyb – pracovníci začali vonku uskladnené potraviny na vozíkoch zvážať dovnútra predajne.

Supermarket Yeme čaká pokuta za skladovanie potravín na daždi a snehu

Zamestnanci náhle zvážajú potraviny dovnútra Zdroj: Čitatelia TRENDU

Popoludní už bol priestor pri predajni vyprataný a na paletách ostali len bedničky s koreňovou zeleninou a balené vody. Podvečer – po návšteve kontrolórov – bol priestor vyčistený úplne. Zmizla dokonca aj väčšina balených vôd.

Supermarket Yeme čaká pokuta za skladovanie potravín na daždi a snehu

Po návšteve kontrolórov bol priestor vyprataný

Na druhý deň do redakcie prišla odpoveď zo supermarketu. Chybu vraj neurobili. „Včera sa na podnet vášho čitateľa uskutočnila úradná kontrola a zistila, že všetky potraviny sú uvádzané do obehu v súlade s hygienickými požiadavkami a teplotný reťazec sa dodržiava.”

Ako spresnili, regionálna veterinárna a potravinová správa vykonala kontrolu kvality niektorých rastlinných komodít a nenašla u nich akostné nedostatky. “V Yeme nám záleží na kvalite a denne vynakladáme úsilie, aby sme dokázali ponúknuť tovar v čo najlepšej kvalite a nakladáme s ním s úctou a rešpektom,“ dodali.

Samotní kontrolóri boli v hodnotení prísnejší. „Zistili sme, že na otvorenom priestranstve boli v čase kontroly skladované pivo, nealko nápoje, zemiaky, cibuľa a melón,“ hovorí vedúca služobného úradu veterinárnej a potravinovej správy Paulína Kojnok-Komarová. Inšpektori vydali na mieste zákaz uskladňovania potravín vo vonkajšom priestore predajne a úrad začal správne konanie o uložení pokuty.

Yeme priznáva len čiastočné pochybenia. „Je pravda, že sme mali na dvore dočasne uskladnený tovar. Boli tam vybrané druhy, konkrétne zemiaky, cibuľa a melón, ktoré sa aj v prírode vyskytujú vonku a balené nápoje.” No dodali, že všetko na krátke obdobie, na paletách a pod prístreškom.

„V čase kontroly tam taktiež boli a kontrola potvrdila ich nezávadnosť. Napriek tomu nám však odporučila aby sme radšej presunuli všetok tovar do vnútorných skladovacích priestorov. Tomuto sme okamžite dobrovoľne vyhoveli a v budúcnosti aj naďalej budeme skladovať tovar len vo vnútorných skladovacích priestoroch,“ dodal zakladateľ a šéf Yeme Peter Varmuža.

Fotografie čitateľa TRENDU však dokazujú na dvore prevádzky boli uskladnené aj náročnejšie potraviny a to nielen na krátky čas.