Je treba splácať úvery či hypotéky a premýšľať oveľa viac nad svojimi výdavkami. VÚB ponúka odklad splátok až na 9 mesiacov, aby zmiernila zložitú situáciu pre individuálnych klientov aj podnikateľov. Ak však nechcete stratiť viac, nevyberajte peniaze, ktoré máte investované. Naopak, ak máte k dispozícii voľné finančné prostriedky, máte príležitosť ich zaujímavo zhodnotiť.

Dobrá správa: kríza globálnej ekonomiky a finančných trhov je dočasná

Bezprecedentné intervencie centrálnych bánk a vlád v EÚ a po celom svete dávajú nádej, že súčasné problémy globálnej ekonomiky a finančných trhov zvládneme. Aktuálne výrazné poklesy na finančných trhoch pramenia najmä z neistoty, ako sa bude nákaza ďalej vyvíjať a koľko nás bude stáť. Už v minulosti sme po nepriaznivých udalostiach mohli pozorovať kolísavosť a výrazný pokles cien akcií, vždy však iba z krátkodobého hľadiska. Po tomto období nasledoval hospodársky rast, ktorý straty vyrovnal. Ak sa detailnejšie pozrieme na pohyb akcií v roku 2008 a vývoj ekonomiky, zistíme, že akcie okamžite reagovali na aktuálny vývoj a do ich cien sa započítali tie najhoršie možné scenáre ešte pred reálnymi následkami v ekonomike. Firmy postupne reagovali a museli sa adaptovať na novú situáciu. No v čase, keď ešte ekonomická kríza len doznievala, akcie už boli na rastovej vlne vzhľadom na pozitívny predpoklad vývoja. Rovnaké trendy vývoja sa dajú očakávať aj tentoraz.

Najdôležitejšie je konať rozvážne

Nie je to jednoduché, no pri investovaní na finančných trhoch by mal človek konať čisto racionálne a neustále si opakovať svoje ciele, s ktorými do sveta investícií vstupoval. Všeobecne odporúčanou investičnou stratégiou je rozloženie rizika do viacerých podielových fondov. Rizikovejšie akciové či zmiešané fondy prinášajú potenciál rastu a menej rizikové dlhopisové fondy dlhodobejšiu stabilitu.

Pokles cien akcií ako investičná príležitosť

Globálny pokles cien akcií dosiahol desiatky percent. Či a o koľko ešte akcie klesnú, nie je možné predvídať. Jediné, čo sa však predvídať dá, je návrat cien akcií na pozície pred touto krízou, hneď ako sa situácia upokojí a život sa vráti do starých koľají. Ak máte peniaze investované a vybrali by ste ich teraz, jednoznačne stratíte. Naopak zvážte, či nie je súčasná kríza príležitosťou na zmenu vášho sporenia. Najmä ak máte peniaze na termínovaných účtoch s minimálnou úrokovou sadzbou. Pri rozvážnej stratégii investovania do podielových fondov je v súčasnej situácii možné nakúpiť výhodnejšie a pri následnom hospodárskom raste po odznení krízy získať zaujímavé zhodnotenie vašej investície. O tom, že je ten správny okamih na investovanie svedčí aj fakt, že sme v marci zaznamenali historicky najvyšší predaj jednorazových investícií dvojnásobne oproti februáru.

Investičné sporenie už od 20 eur mesačne

Ideálnym produktom na získanie prvotných skúseností v oblasti investovania je pravidelné sporenie do podielových fondov. Pravidelné investovanie zmierňuje dôsledky cenových výkyvov, pretože raz nakupujete za vyššie a inokedy nižšie ceny, výsledkom čoho je “stabilnejšia” investícia. Popri pravidelných investíciách už od 20 eur mesačne môžete dokonca každý mesiac spraviť aj jednorazovú mimoriadnu investíciu až do výšky 5 000 eur. Vďaka nej môžete pri aktívnom sledovaní finančných trhov využiť dočasné prepady, ktorým sa každá rizikovejšia investícia nevyhne. Pravidelnosťou sporenia tak môžete už od malej sumy profitovať na vývoji svetového finančného trhu a takýmto spôsobom si dlhodobo sporiť napríklad na dôchodok.
Investovať alebo zriadiť investičné sporenie sa dá aj online cez Internet banking VÚB bez nutnosti návštevy pobočky. Krátky investičný dotazník na úvod vám vyhodnotí správnosť vašej voľby fondov. “Klientom ponúkame viacero podielových fondov s možnosťou pravidelnej investície, konkrétne Konzervatívne Portfólio (bezpečné dlhopisy) s najnižším rizikom, Dynamické Portfólio (akciové trhy + dlhopisy) so stredným rizikom, Vyvážený Rastový fond (akciové a dlhopisové trhy rozvíjajúcich sa krajín) a Akciové Portfólio s najvyšším rizikom. Práve rizikové fondy sú ideálnym riešením pre dlhodobé investičné sporenie na dôchodok,“ hovorí Marián Matušovič, generálny riaditeľ Eurizon Asset Management Slovakia.

VÚB ponúka pomoc vo forme odkladu splátok až o 9 mesiacov

Odklad splátok spotrebných úverov či hypoték vo VÚB banke môžete využiť aj na to, aby ste si nemuseli vyberať svoje investované peniaze v nesprávnom čase. Túto možnosť majú aj živnostníci a firmy do 250 zamestnancov. Stačí vyplniť online žiadosť uverejnenú na www.vub.sk. Pokiaľ spĺňate podmienky, vaše splátky budú odložené o požadovaný počet mesiacov. VÚB vám následne pošle nový splátkový kalendár, podľa ktorého začnete po uplynutí odkladu svoj úver splácať.
Dlžná suma sa úročí v zmysle dohodnutých podmienok v úvere aj počas doby odkladu. Preto treba k odkladu splátok pristupovať zodpovedne a využiť ich naozaj len v prípade, ak je to nevyhnutné.

Spolu si poradíme

Záleží nám na tom, aby ste mali potrebné informácie a vedeli o všetkých možnostiach ako spravovať svoje peniaze v období prísnych bezpečnostných opatrení. Pripravili sme pre vás špeciálnu stránku www.spolusiporadime.sk, na ktorej môžete nájsť odpovede na vaše otázky. Ak ju nenájdete, položte nám vašu otázku cez kontaktný formulár na našej web stránke www.vub.sk.