Slovenská osoba nemôže ďalšiemu slovenskému platiteľovi  DPH „refakturovať“ toto plnenie v režime prenosu daňovej povinnosti (podľa §69 ods.12. zák.o DPH), lebo v čase dokončenia tejto stavebnej služby na nehnuteľnosti a následnej  fakturácie tejto služby pre inú slovenskú osobu, ešte nebola táto slovenská osoba, ktorá fakturuje túto službu, platiteľom DPH v SR. 

Neexistuje tu teda spätná registrácia na DPH, aby mohla slovenská osoba fakturovať uvedené plnenie v režime DPH.

Slovenská osoba sa mala zaregistovať k DPH ešte pred samotným plnením pre ďalšiu slovenskú osobu- platiteľa DPH. Iba v takomto prípade mohla fakturovať túto službu v režime DPH -  konkrétne v režime prenosu daňovej povinnosti v zmysle ustanovenia § 69 ods.12.zák.o DPH.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Spätná registrácia k dani z pridanej hodnoty
Spätná registrácia k dani z pridanej hodnoty
Spätná registrácia k dani z pridanej hodnoty
Spätná registrácia k dani z pridanej hodnoty