Volatilita je kolísanie. Miera neistoty. A investíciám je vlastná. Platí, že čím vyššie výnosy, tým vyššia volatilita. Z toho vychádza aj pravidlo investičného horizontu, ktorý je pri rizikovejších – teda volatilnejších – aktívach dlhší.

Finančníci výstižne hovoria, že na akciových trhoch si investor nemôže byť istý ničím, iba ich kolísaním. Z povahy jednotlivých trhov vyplýva, že najmenej kolíšu peňažné, viac dlhopisové a najviac akciové investície.

Čím vyššia volatilita, tým vyššie riziko. Prečo? Pretože investorovi sa môže stať, že bude musieť pridlho čakať, kým naozaj zarobí - jeho investícia bude volatilná skôr smerom nadol. A čím vyššie podstúpené riziko, tým vyšší potenciálny výnos. Opäť preto, lebo existuje šanca, že vystihne práve tú plusovú volatilitu.

Možností, ako volatilitu vyjadriť, je viacero. Vždy však meria kolísanie okolo priemernej hodnoty a čo z toho vyplýva pre investora. Najpoužívanejšia je takzvaná smerodajná odchýlka.

Hovorí, o koľko sa odchyľujú údaje počas rôzneho obdobia od priemeru. Slovník investora na webovej stránke Tatra Asset Managementu uvádza príklad. S pravdepodobnosťou 67 percent vie investor svoj výnos, ak pozná doterajší výnos a volatilitu.

Výnos bol napríklad 12 percent a volatilita 8. V takom prípade bude výkonnosť na spomínaných 67 percent v intervale 12 % ± 8 %. A teda výnos bude 4 až 20 %. Ak chce investor zistiť 95-percentnú pravdepodobnosť budúceho výnosu, hranice intervalu stanoví odpočítaním a pripočítaním 1,64-násobku volatility od minulého výnosu.

S pomocou údaja o volatilite teda možno vyjadriť aj pravdepodobnosť, s akou výnos investora dosiahne určitú dlhodobo dosahovanú hodnotu daného aktíva. Ďalší ukazovateľ je napríklad beta. Vyjadruje, ako kolíše daná investícia v porovnaní s niečím iným, teda svojím benchmarkom.

Ak je beta 1,1, hodnota danej investície sa v čase, keď benchmark vykázal zmenu 100 percent, pohla o 110 percent. Meranie volatility pomáha tomu, kto vie, že výsledky fondu dosiahnuté v minulosti sa nebudú presne rovnako opakovať, ale chce zistiť, aká je na ich zopakovanie šanca.

Sú to, samozrejme, vždy iba odhady, ktoré vychádzajú z toho, ako sa trhy správali v minulosti. Čím dlhšia minulosť, tým presnejší odhad. No netreba zabúdať, že ide iba o odhad. S volatilitou sa investor vyrovnáva pomocou diverzifikácie. Keď rozloží peniaze a tým aj svoje vystavenie sa riziku medzi viacero investícií či produktov .