Pomer trhovej ceny akcie a čistého zisku vyjadruje ukazovateľ P/E (price/earnings ratio).

Nejde o zisk celej firmy, ale ten, ktorý pripadá na konkrétnu akciu. Price earnings ratio teda ukazuje, koľkokrát viac je ochotný trh zaplatiť za akciu s daným ziskom.

Ide o jeden z jednoduchších pomerových ukazovateľov, ktoré pomáhajú oceniť akciu. No táto hodnota sama osebe nesmie byť jediným parametrom, podľa ktorej si investor akciu vyberá. Je iba jedna súčasť mozaiky.

P/E príslušného titulu či trhu sa porovnáva s inými titulmi či trhom alebo trhmi, s dlhodobými priemermi a dopĺňa sa ďalšími ukazovateľmi. Napríklad cena na účtovnú hodnotu, dividendový výnos či komplikovanejšie nástroje ako diskontované cash-flow. P/E možno nájsť aj v mesačných správach niektorých fondov.

Obvyklé sú v súčasnosti hodnoty okolo 15 až 25. Napríklad hodnota 20 vychádza, ak akcia spoločnosti alebo tituly na trhu vyjadrené indexom majú v súčasnosti trhovú cenu (kurz) 4 000 a zisk na akciu bol 200.

Takže, veľmi zjednodušene, investícia by na seba zarobila za 20 rokov. Ukazovateľ má, pravda, niekoľko úskalí, na ktoré treba pamätať. Napríklad vysoké P/E môže znamenať, že investori očakávajú vyšší rast ziskov.


Ocenenie trhov

(P/E FTSE Index)

Svet

16,3

krajiny

USA

16,6

Japonsko

21,2

Veľká

Británia

15,6

Nemecko

13,9

regióny

Rozvíjajúce

sa trhy

15,7

Východná

Európa

16,4

BRIC

16,1

sektory

Energie

10,5

Základné

materiály

14,1

Priemysel

18,0

Spotrebný

tovar

19,5

Zdravotníctvo

21,0

Spotrebné

služby

20,3

Telekomunikácie

36,4

Sieťové

odvetvia

17,2

Finančníctvo

13,5

Technológie

22,3

PRAMEŇ: FTSE