Benchmark je jedno z mnohých slov, ktoré sa do slovenčiny neprekladá a finančníci ho používajú ako pojem priamo v originálnom anglickom znení. Znamená meradlo, výškovú značku, orientačný bod.

Pre investora je benchmark v širšom zmysle akýkoľvek ukazovateľ, s ktorým porovnáva výsledky. Či už svoje alebo správcov investícií v podielových fondoch. Základným benchmarkom investora by mala byť inflácia, aby zhodnotenie prekonalo znehodnotenie peňazí v dôsledku rastu cien. A o čo je ešte vyššie, o to lepšie.

Nadvýnos je skutočným ziskom investora. Odhliadnuc od tohto prvotného cieľa je benchmark príslušný trh, na ktorom sa investor pohybuje. Pretože chce dosiahnuť minimálne porovnateľné, ale skôr lepšie výsledky.

Ak má podielový fond stanovenú konkrétnu stratégiu, správca v štatúte fondu informuje aj o zvolenom benchmarku. Napríklad ak je stratégiou investovať do svetových akcií, benchmark môže byť index, ktorý všetky tieto trhy zahŕňa. Taký je vari najznámejší MSCI World Index.

V posledných rokoch firmy aj investori sledujúci výkonnosť podielových fondov upozorňujú na to, že negatívom stanovenia benchmarku je aj skladanie podobného portfólia, ktoré zákonite vedie k podobným výsledkom.

Navyše, zníženým o súvisiace poplatky, a teda nižším. Preto si na začiatku tretieho milénia investori obľúbili nástroje, ktoré priamo indexy kopírujú a z výnosu neuberajú náklady na správu, akými sú indexové certifikáty či Exchange Traded Funds (ETFs).

Niektoré fondy v mesačných správach o svojich výsledkoch v porovnaní s benchmarkom informujú. Správcovia fondov so stratégiami, ktoré zahŕňajú viac rôznorodých trhov, môžu benchmark poskladať aj z viacerých indexov. Svoje benchmarky totiž majú aj zmiešané fondy. Ale aj dlhopisové či peňažné fondy, kde môže byť benchmark dlhopisový index či vyhlasovaná úroková sadzba na trhu s úložkami v príslušnej mene.

Vývoj a zloženie svetových indexov možno sledovať na www.mscibarra.com  alebo www.djindexes.com .