Podstatou návrhu bolo, že Slováci – akcionári s aspoň 10-percentným podielom a užívatelia výhod z rôznych offshorových firiem by mali od roku 2019 zisky a ostatné finančné benefity z takých firiem zdaňovať na Slovensku.

Podľa návrhu sa pritom zmena netýka krajín ako Cyprus či Malta. Návrh hovorí o nezmluvných krajinách. Ide o krajiny, ktoré si s inými štátmi odmietaju vymieňať informácie o zdanení tamojších firiem a osôb. Aktuálne je takých štátov podľa EÚ 17 a spísala ich na takzvaný Čierny zoznam. Tiež sa návrh nemá týkať krajín, kde je sadzba firemnej dane nižšia ako 50 percent oproti slovenskej. Aktuálne by išlo o hranicu 10,5 percent.

Neštandardne od začiatku

Zmena pre majiteľov schránok sa do novely zákona o dani z príjmov dostala počas pripomienkovania vo finančnom výbore. Navrhol ju nezaradaný poslanec Miroslav Beblavý a výbor sa s ňou stotožnil. No počas hlasovania o novele sa časť bodov z výboru vyňala na osobitné hlasovanie a väčšina prítomných poslancov sa zdržala hlasovania. Výnimkou boli poslanci z klubu Obyčajných ľudí, ktorí za zdanenie majiteľov schránok zahlasovali. M. Beblavý počas hlasovania v sále prítomný nebol. Tak vysvetlil, prečo na zahlasovanie neupozornil aj svojich kolegov.

Neschválenie tohto opatrenia osobitne mrzí aj rezort financií, ktoý celú novelu pripravil. „Toto opatrenie je zamerané na zdanenie špekulatívneho odsunu ziskov a malo byť účinné od 1. januára 2019. Pozmeňovací návrh však nezískal dostatok hlasov,“ skonštatovalo v stanovisku po neschválení ministerstvo a dodalo, že ho mrzí, že sa im pre návrh nepodarilo získať dôveru poslancov.

Zmena príde tak či tak

Či už zmätočné schvaľovanie bolo náhodou alebo úmyslom, k zmene pravidiel pre tunajších ľudí za schránkami v daňových rajoch príde od roku 2019 takmer s určitosťou. Potvrdil to TRENDU Valère Moutarlier z Európskej komisie, ktorý je riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu.Debata domácich politikov nikdy nestála v ceste pri hľadaní konsenzu a dohode na legislatíve na európskej úrovni. Chcel by som teda oddeliť rozhodovanie na bruselskej úrovni, ktoré je podľa mňa postavené na jasných základoch, od debát na úrovni jednotlivých štátov. Je to bežné, vidíme to v rôznych krajinách a je to niečo, čo si politici musia vydiskutovať v rámci krajiny.“

Dodal, že takzvaná CFC regulácia je súčasťou európskej legislatívy proti daňovým únikom a jej implementovanie je záväzné pre všetky členské štáty od roku 2019.

Exkluzívny rozhovor s Valèreom Moutarlierom o pripravovaných daňových zmenách a ich dopade na exportne orientované Slovensko prinesie TREND v januári.