Dve tretiny Slovákov žijú na hranici finančného kolapsu domácnosti, pričom tri štvrtiny si neplánujú financie vo svojej domácnosti.

Až 85 % oslovených Slovákov nie je schopných vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu. Takisto, tretina Slovákov nedokáže ušetriť z mesačných príjmov nič. Približne polovica uviedla, že je schopná ušetriť do 10 % z príjmu mesačne. 

Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnila Nadácia Partners v spolupráci s agentúrou Focus.

Podľa zverejneného prieskumu si len 23 % Slovákov dlhodobo plánuje financie vo svojej domácnosti. Viac ako 70 % Slovákov plánuje len väčšie výdavky, alebo rieši otázky financií operatívne, teda až keď prídu prvé náznaky problémov. Takisto, 49 % Slovákov má len približnú alebo vôbec žiadnu predstavu o tom, koľko mesačne zarobia a akým spôsobom peniaze minú a tým pádom nemajú nad týmito tokmi ani kontrolu. 

Z prieskumu ďalej vyplýva, že viac ako tretine slovenských domácností sa občas stane, že v priebehu mesiaca minú viac, než zarobili, pričom 11 % opýtaných uviedlo, že sa im takáto situácia stáva pravidelne. Takmer každý desiaty človek zo skupiny tých, ktorých mesačné výdavky pravidelne alebo občas prekročia ich príjmy, siahne po pôžičke od nebankovej inštitúcie.

Podľa prieskumu sú Slováci najviac ochotní si požičiavať na bývanie, keď úver tohto druhu by si vzala takmer polovica z nich. Takmer polovica Slovákov je tiež ochotná zadlžiť sa pre zariadenie a vybavenie bytu či pre nákup elektroniky. Až 36 % oslovených uviedlo, že by si nezobrali úver v žiadnom prípade.

Nadácia Partners realizovala prieskum v spolupráci s agentúrou Focus v rámci iniciatívy Den finančnej gramotnosti, ktorý pripadá na 8. septembra. Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke viac ako 700 obyvateľov Slovenska.

Slováci žijú na hranici finančného kolapsu

Zdroj: Maňo Štrauch