Vyše 20 percent Slovákov uviedlo, že posledné dva až tri roky zvýšili objem investovaných peňazí. Najčastejšie sa tak deje prostredníctvom sporiacich účtov.

„Priemerne si šetríme 111 eur mesačne. Práve ľudia v produktívnom veku uvádzajú, že ich primárnym cieľom je šetriť si na dôchodok a nečakané udalosti. Napríklad, aby mali na vykrytie finančných nákladov na opravu auta alebo pokazenej práčky,“ povedala Lenka Buchláková, analytička banky.

V prípade prilepšenia si na dôchodok prevláda názor, že dôchodkové zabezpečenie nie je dostatočné. Zodpovednejšie k budúcnosti sú v tomto prípade ženy. Až dve tretiny žien uviedlo, že si šetrí a investuje peniaze, aby si prilepšili na dôchodok.

Mužov je menej ako polovica. Ženy si „prilepšujú“ na dôchodok sporením na sporiacich produktoch, ale už menej sú ochotné podstupovať riziko pri investičných produktoch. Podľa analytičky pri investovaní platí základné opakované pravidlo, že vyššie riziko koreluje s vyšším potenciálnym výnosom.

Ak máme napríklad investičnú čiastku tisíc eur, ktoré máme v pláne investovať jednorazovo, tak je možnosť ich smerovať do podielových fondov, dlhopisov alebo zvoliť kombinované riešenie. To je napríklad termínovaný vklad, ktorý predstavuje časť investície s nižšou mierou rizika a tvorí napríklad 70 percent produktu a podielové fondy ako rizikovejšia časť investície tvoria 30 percent produktu.

Približne 18 percent Slovákov mesačne odkladá alebo investuje viac ako 200 eur. Stále je tu však skupina ľudí, ktorí mesačne nedokážu ušetriť ani euro, nieto ešte investovať. Z prieskumu vyplynulo, že situácia sa v tomto prípade za posledných 5 rokov nezlepšila, aktuálne stále zhruba sedem percent ľudí nemá na to, aby si šetrili alebo investovali.

„Veľmi pozitívny alebo pozitívny vzťah k investovaniu má na Slovensku približne 27 percent ľudí, pričom toto číslo sa za posledné roky mierne zvýšilo. Súvisí to aj so zlepšujúcou sa finančnou situáciou slovenských rodín. Máme rekordne nízku mieru nezamestnanosti a platy v štátnej aj súkromnej sfére rástli. Na druhej strane však relatívne vysoké ceny za bývanie a energie, ktoré náš investičný apetít utlmujú,“ dodala analytička.

Negatívny vzťah k investovaniu a podstupovaniu rizika má na Slovensku podľa prieskumu približne päť percent ľudí. Takmer polovica ľudí sa pritom pri nakladaní s peniazmi radí s rodinou a priateľmi, len 22 percent ľudí uviedlo, že sa spolieha vo finančných otázkach primárne na seba.

Informácie z médií pri investovaní či šetrení čerpá tretina opýtaných.