Že slová znamenajú peniaze, sa v minulých dňoch presvedčili exportéri. Oficiálna preferencia najsilnejšieho možného konverzného kurzu prispela k jednosmernej nerovnováhe medzi dopytom a ponukou.

Postupné posúvanie hranice korunových rekordov nezmiernili ani vyjadrenia guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Šramka, že vývoj hospodárstva silnejší kurz dovoľuje. Viac než jednopercentné týždenné posilnenie posunulo májový zisk koruny nad 3,5 percenta, tohtoročný na 7,5 percenta.

Na konci tretieho májového týždňa sa euro obchodovalo sotva pár halierov od 31-korunovej méty. Po jej prípadnom prelomení je na mieste opatrnosť, pretože ďalšia záväzná bariéra je 30,126 SKK/EUR, povinné intervenčné dno v režime ERM II.

Kritikom ostatného korunového posilnenia možno pripomenúť nielen oproti vlaňajšku dvojnásobný prebytok zahraničného obchodu v prvom štvrťroku, stále silný rast produktivity práce, najmä v priemysle, ale aj zrýchľujúcu sa infláciu (takmer dvojnásobne prevyšujúcu definíciu cenovej stability Európskej centrálnej banky, od januára už aj slovenskej menovej autority), ktorá pri nezmenených nominálnych úrokoch (v reálnom vyjadrení takmer nulových) volá po tolerancii silnejšieho kurzu.

Porovnanie so susednými menami ukazuje, že časť aktuálneho posilnenia možno pripísať i externým impulzom spoločným pre celý región. To, že slovenskú korunu podporili aj domáce faktory, ilustroval nehasnúci apreciačný tlak v čase, keď česká mena aj poľský zlotý absolvovali depreciačné korekcie. Od začiatku roka sa koruna posilnila k zlotému len o dve percentá, k českej menovkyni o 2,4 % a k forintu o 3,9 %. Po tom, čo sa najvyšší predstavitelia NBS i vlády zhodli, že silnejší konverzný kurz je nielen želateľný, ale že zodpovedá aj sile hospodárstva, došlo k tomu, že výrazne klesol záujem o konverzie korún do eur. Aj tí, čo by ich mohli uskutočniť, odkladajú tento krok do vyhlásenia konverzného kurzu.

Pri nízkej nezamestnanosti (riziko rýchlejšieho rastu miezd) a pri silnom raste dopytu je zrýchľujúca sa inflácia poistkou pred hrozbou intervencie proti silnejšiemu kurzu. V čase, keď neistotu z budúceho vývoja oslabili jednoznačné vyhlásenia NBS aj vlády, je na strane záujmu o predaj korún badateľné vyčkávanie na lacnejšie eurá. Aj menej objemné transakcie konverzií eur do korún, s ktorými exportéri neradi vyčkávajú, tlačia kurz na silnejšie úrovne, kde sa hľadá protistrana, ktorá by mala záujem kupovať slabnúce euro a predávať silnejúcu korunu.

Hoci na relatívne menej likvidnom slovenskom trhu môžu zahraniční investori zohrať úlohu jazýčka na váhach, pri jednosmernej májovej rely neboli nevyhnutní. Oproti vlaňajšku dvojnásobný prebytok obchodnej bilancie pripomína, prečo možno na trhu čakať previs záujmu o predaje utŕžených eur. O tlaku „horúcich peňazí“ bolo možné hovoriť vtedy, keď okrem stávky na posilnenie kurzu ponúkala koruna úročenie vyššie než referenčné euro. Pre vplyv pokračujúcich turbulencií na svetovom finančnom trhu je v ostatných mesiacoch úročenie eur na medzibankovom trhu približne o pol percentného bodu atraktívnejšie. Negatívny rozdiel priebežne penalizuje stávky zahraničných investorov na posilnenie koruny.

Tesne pred rozhodnutím EcoFinu o slovenskom eure sa tak Slovensko ocitlo v pozícii, akej donedávna čelila ČR, kde ani nižšie úroky nezastavili apreciačnú rely, a ani tá nezabránila rozbehnutému exportne orientovanému hospodárstvu vykázať rekordný obchodný prebytok. O podobnom prínose silnejšieho kurzu k nižším úrokom možno hovoriť aj na Slovensku. Práve posilnenie koruny sníma napriek zrýchleniu inflácie z NBS ťarchu rozhodovania, či (ne-)zvýšiť úroky. O sprísnenie menových podmienok sa totiž postaral kurz.