To, že sexizmus na pracovisku patrí aj v súčasnosti k nie práve najpríjemnejším problémom, dosvedčuje skutočnosť, že spolupracovať a podieľať sa na tejto konkrétnej téme nemala záujem viac ako desiatka oslovených spoločností.

„Slovenská spoločnosť je pomerne konzervatívna, stále nie je ťažké naraziť na rôzne prejavy rodových stereotypov, predovšetkým v menších mestách a rurálnych oblastiach,“ myslí si HR manažérka Gabriela Petrasová zo spoločnosti Aegon.

Tieto rozdiely sa čím ďalej viac stierajú, predovšetkým u mladej generácie, podotkla ďalej s tým, že akékoľvek prejavy sexizmu by mali byť v modernej spoločnosti neakceptovateľné a treba proti nim bojovať.

1. Kde končia lichôtky

Sexuálne harašenie či obťažovanie má viacero foriem. „Môže sa prejavovať v ústnej rovine, ako sú rôzne dvojzmyselné reči, narážky či priame návrhy na sex, alebo na dotykovej úrovni, či už sú to letmé, náhodné dotyky až po priame dotyky na konkrétne časti tela,“ vysvetľuje Vlasta Sekuciová, Deputy Branch Manager z personálnej agentúry Start People.

Existuje však veľmi tenká hranica medzi prejavom záujmu a náklonnosti o danú osobu a sexuálnym obťažovaním, vysvetľuje ďalej. „Ľudia si niekedy zvyknú zamieňať nevinné flirtovanie s obťažovaním. Treba rozlišovať medzi občasným polichotením a pochválením účesu alebo topánok a medzi častými narážkami, neslušnými vtipmi a vulgárnymi poznámkami.“

O obťažovanie ide vtedy, ak sú prejavy náklonnosti a záujmu druhej strane nepríjemné, odmieta ich, pociťuje pri nich hnev, kým pri flirtovaní sa cítia obdive strany príjemne a vzájomne si sympatie opätujú.

2. Zdravotné sestry a sekretárky

Vnímanie toho, čo patrí do sexuálneho obťažovania pritom v mnohom závisí aj od zaužívaných sociálnych noriem či morálky danej krajiny, upozorňuje psychológ Ľuboš Ďurdiak z personálno-poradenskej agentúry Psychotrend s tým, že veľké rozdiely možno nájsť aj medzi Európou a Spojenými štátmi, kde je hranica tolerancie toho, čo sa už považuje za sexizmus, nižšia.

„Cieľom sú často ženy, ktoré sú na pracovisku v podriadenom postavení, napríklad sekretárky, asistentky, zdravotné sestry. Zaznamenané sú však aj sexuálne obťažovania muža ženou,“ dodáva psychológ.

3. Chceš vyšší plat?

Sexuálne obťažovanie je istá forma násilia páchaná na zamestnancoch, ktorá má pomerne silný zásah do psychiky a osobnosti človeka, upozorňuje V. Sekuciová. Zamestnanec, ktorý sa stal terčom takéhoto správania a odmieta ho, začne byť neistý, frustrovaný a celkovo dezorientovaný, hlavne vtedy, ak ide o slabšieho a menej zdatného jedinca.

Sexizmu na pracovisku sa podľa Ľ. Ďurdiaka dopúšťajú najmä slobodní muži, ktorí môžu v takomto prípade viac získať, ako stratiť, a nadriadení pracovníci, ktorí využívajú závislé postavenie ženy.

„Má to, samozrejme, vplyv na jeho pracovný výkon, ale aj na medziľudské vzťahy na pracovisku. Takéto správanie je pomerne rozšírené, aj keď nie vždy viditeľné .Vo väčšine prípadov sú to práve muži, ktorí zneužívajú svoje vedúce postavenie a sexuálnymi praktikami podmieňujú získanie kariérneho postupu, zvýšenia platu či získanie lepšej pracovnej pozície,“ pripája sa V. Sekuciová.

4. Príliš jednoduchý pohovor

Prvé náznaky sexizmu často badať už na pohovoroch. Ak sa o tú istú pracovnú pozíciu uchádzajú mladí muži, mladé ženy, muži a ženy v strednom či preddôchodkovom veku a zhodou okolností spomedzi skúsených kandidátov vyhrá mladá pekná slečna (alebo muž) bez odbornej praxe, môže to pôsobiť podozrivo.

„Vybraná kandidátka bola veľmi prekvapená, ale zároveň spokojná. Konateľ a šéf nemenovanej spoločnosti bol na začiatku veľmi profesionálny, správal sa k novej kolegyni veľmi korektne, zabezpečil jej podrobné zaškolenie a venoval jej dosť času,“ hovorí zo skúseností V. Sekuciová.

„Neskôr od nej vyžadoval, aby zostávala dlhšie v práci, pozýval ju na rôzne firemné akcie a služobné cesty. Keď to začala odmietať, neustále jej pripomínal, prečo bola vlastne prijatá, začal sa správať arogantne, vyhrážal sa jej prepustením z práce, až to nakoniec sama nevydržala a dala výpoveď. Keďže sa jednalo o najvyššie postaveného človeka vo firme, nebolo sa komu sťažovať.“

Na ďalšej strane: Paranoidná chladná netýkavka a prečo ignorácia všetko zhorší