66086>

Rok prázdnin ako nový olej do koliesok

Vo svete sa ujal pojem sabbatical. Znamená, že človek nájde silu a možnosť použiť na duši a tele tlačidlo off. Jednoducho na niekoľko mesiacov vypadne z práce a zabehaný stereotyp osvieži novými skúsenosťami. Musí pritom spĺňať dve podmienky. Prvá je prozaická, ba až prízemná. Sú ňou peniaze. Treba ich, lebo „ničnerobenie“ je nákladnejšie ako každodenné chodenie do práce.

Ani druhá podmienka nemá chuť romantiky. Nájsť správny okamih a odvahu nie je jednoduché. Psychiatri hovoria, že sabbatical má zmysel len predtým, ako sa človek „zblázni“. Inak sa nedá hovoriť o odpočívaní, len o liečení.

Internisti si zasa myslia, že signálom na zvoľnenie životného tempa nemusí byť nevyhnutne prvý infarkt. A sociológovia pre zmenu tvrdia, že ročná prestávka je takmer zázračným liekom na zbavenie sa takzvanej systémovej slepoty. Po návrate manažér, učiteľ alebo tvorivý pracovník naraz zbadá, že veci sa dajú robiť oveľa jednoduchšie, efektívnejšie.

Personalisti preto hovoria, že dlhodobé voľno je skvelou investíciou. Do práce sa vráti človek so skúsenosťou a inšpiráciou, ktorá aj firme mnohonásobne vráti „stratené“ peniaze.

Prinavrátená sloboda

David R. emigroval z Československa v osemdesiatych rokoch. V Kanade vyštudoval, potom sa presídlil do USA. Našiel si miesto referenta v malej banke, ktorá mala asi toľko klientov, koľko Slovensko obyvateľov.

„Chodil som do práce s radosťou, dobre ma platili, tak som cítil akúsi povinnosť podávať len špičkové výkony. Skončil som ako viceprezident, staral som sa o rizikové obchody. Na začiatku som mal dva obleky, neskôr už plný šatník. Ako mi na vešiakoch pribúdali kravaty, tak som sa začal cítiť nesvoj. Nebol to pocit, že prácu nezvládnem, skôr som cítil, že ma baví čím ďalej, tým menej.“

Rok prázdnin ako nový olej do koliesok

Čo sa mu stalo? David vkĺzol do rutiny. Ranná káva, noviny, cesta limuzínou, porada za poradou, občas recepcia či banket, cez víkendy golf s klientmi. „V peňaženke som mal zlaté karty, ale nestíhal som si kúpiť ani cédečko. Ženy som poznal len z práce – väčšinou to boli chladné potvory s naučenými úsmevmi. Ani kúpa vlastného auta ma nenapĺňala chlapčenskou radosťou, lebo aj tak stálo takmer stále v garáži,“ popisuje David frustráciu z úspechu.

V jeden deň sa rozhodol a ohlásil sa u najvyššieho šéfa. „Mal som strach povedať mu, čo zamýšľam, lebo bol aj mojím priateľom. Nakoniec, po treťom bourbone zo mňa vyletelo, že v banke končím a basta.“

Davidov šéf najprv zalapal po dychu, potom prejavil ochotu zaplatiť nákladný výlet okolo sveta a napokon sa zmieril s tým, že viceprezidenta stráca. „Vysvetlil som mu, že zmením brandžu, spôsob života, že peniaze nie sú problém,“ hovorí David.

Na začiatku bol plán vycestovať na Bahamy a žiť tak trocha ako pustovník. „O pol roka som mal bradu, vlasy až po ramená a všetky moje veci sa mi vmestili do neveľkého batoha. Získal som nových priateľov, niektorí boli rovnako „šibnutí“ rovesníci, ďalší sa živili lovom rýb, rozumel som si aj s bezdomovcami. Neuveriteľný pocit slobody.“

Zlom prišiel v bare, kam si David zašiel po cigarety. Zbadal ženu, o akých básnici hovoria, že sú osudové. Vykľula sa z nej dedička vydavateľského impéria a nápad zoznámiť sa s jej rodinou v otrhaných džínsach nepovažovala za dobrý. „A bol som zasa v obleku a čoskoro aj v chomúte. Chvíľu som ešte vegetoval, ale v úlohe domácej pani som sa necítil dobre. Manželka ráno odišla, vracala sa večer a ja som jej mohol referovať len o akciách v blízkych hypermarketoch. Znovu som sa zamestnal. A znovu som pocítil radosť z práce,“ uzatvára svoj príbeh David.

Keď fungujú dohody

Slovenský Zákonník práce detailne nešpecifikuje podmienky a okolnosti, ako môže pracovník v riadnom zamestnaneckom pomere požiadať o dlhotrvajúce voľno. Vo všeobecnosti však platí, že o voľno nad rámec zákonom stanovenej dovolenky sa môže pokúsiť požiadať každý.

Mnohé firmy majú vo vnútorných predpisoch jasne definované pravidlá, podľa ktorých v takýchto prípadoch postupujú. Po dohode so zamestnávateľom si napríklad možno vybrať dlhšie voľno za nahromadené nadčasové hodiny.

Sabbatical je dobrovoľná prestávka v práci na dlhší čas. Spravidla ide o dobu od dvoch mesiacov až do dvoch rokov. Nie je to nezamestnanosť ani dovolenka. Je to čas, v ktorom si zamestnanec oddýchne od práce a zároveň sa zdokonalí v jazyku, odborne sa vzdeláva alebo si splní nejaký osobný cieľ, venuje sa rodine či aktívnemu oddychu.

  Čo je sabbatical

  Rok prázdnin ako nový olej do koliesok

  Sabbatical nie je výročná schôdza svetovej asociácie bosoriek. Pojem sa do Európy dostal zo Spojených štátov a znamená pracovnú prestávku, ktorá zvyčajne trvá tri až dvanásť mesiacov. Je to čas, keď zamestnávateľ uvoľní pracovníka, ktorý je nenahraditeľný, ale sa cíti unavený. Týka sa to zväčša ľudí, od ktorých sa očakávajú tvorivé riešenia, zodpovednosť a schopnosť nepodliehať panike ani v krízových časoch. Niektoré veľké spoločnosti majú spracované detailné pravidlá na poskytovanie dlhodobých dovoleniek a považujú sabbatical za súčasť personálnej politiky. Často sa hovorí o takzvanom dobíjaní batérií, aj keď je málo pravdepodobné, že ľudia, ktorých sa to týka, fungujú na jednosmerný prúd. Sabbatical neznamená nevyhnutne sladké ničnerobenie, aj keď môže byť jeho súčasťou. Najčastejšie sa dlhodobá pracovná prestávka využíva na vzdelávanie, zmenu prostredia, budovanie fyzickej kondície. Problémom dlhodobej neprítomnosti na pracovisku môžu byť – okrem vlastného pocitu nenahraditeľnosti – aj peniaze. Najmä nadnárodné koncerny vyplácajú „oddychujúcim“ časť mzdy. Pretože ide o ľudí s nadštandardnými príjmami, aj čiastočné kompenzácie za dlhodobú dovolenku im dovoľujú prežiť. S pocitom nenahraditeľnosti sa už musí vyrovnať každý sám. Istú formu sabbaticalu využívajú aj univerzity a vysoké školy. Zvyčajne raz sa sedem rokov zbavia učiteľa povinnosti učiť alebo zaoberať sa administratívou a nechávajú ho slobodne narábať s časom. Takto už vzniklo veľa dobrých kníh, štúdií alebo dobre naladených profesorov. Sabbatical je tiež dobrý spôsob, ako znovu nájsť sám seba. Človek sa však nesmie zatúlať príliš ďaleko.

Dôvody na to, aby zamestnanec sabbatical využil, bývajú rôzne. Oddychový čas si často vyberajú ľudia, ktorí sa ocitli v bode zlomu a potrebujú čas na hľadanie nového smerovania v kariére.

V Dánsku sabbatical podporuje finančne štát. Aj Holandsko a Fínsko zaviedli podobné programy. Bavorský koncern BMW ponúka svojim zamestnancom sabbatical už od roku 1994. Kto chce, môže hneď ísť. Po návrate si to však musí odpracovať. Za mesiac voľna dostane dvanástinu ročného platu, ak chce odísť na štvrťrok, tak sa po celý rok bude musieť uspokojiť so 75 percentami platu. Toto si môžu skôr dovoliť tí, čo zarábajú lepšie. V mnohých firmách sabbatical ponúkajú len ľuďom vo vedúcich funkciách.

  Čo treba urobiť, kým prerušíte prácu
 • Treba si premyslieť motívy na dlhodobý oddych. Čím jasnejšia a jednoznačnejšia je základná pohnútka, tým lepšie sa argumentuje pred zamestnávateľom, rodinou i pred sebou samým.
 • Kardinálna môže byť otázka peňazí. Neplatené voľno je naozaj neplatené. Stojí za to zrátať si minimum, z ktorého sa dá prežiť, a zredukovať poplatky, ktoré človek platí, aj keď nie je doma.
 • Predtým, ako s požiadavkou na ročné voľno zájdete za šéfom, zistite, ako túto problematiku upravujú vnútrofiremné predpisy. Presne pomenujte prednosti a výhody, ktoré váš sabbatical prinesie firme. Navrhnite, ako možno počas vašej neprítomnosti rozdeliť úlohy a činnosti, ktorým ste sa venovali.
 • Obráťte sa na Sociálnu a zdravotnú poisťovňu a overte, čo treba urobiť s jednotlivými platbami. V prípade potreby si dohodnite dodatkové poistenie.
 • Voľný čas, ktorý získate, nepreplňte aktivitami. Menej je aj v tomto prípade viac.
 • Vopred pripravte svoj návrat na pracovisko a domov.
 • Nezabúdajte na to, že aj sabbatical si vyžaduje množstvo námahy. Odmenou za vynaloženú energiu a podstúpené riziko bude zmena kvality života, spokojnosť a poriadok v tele i duši.

 • PRAMEŇ: www.zeitzuleben.de

Foto - Profimedia.cz