Valorizácia štátnych dávok nie je nastavená štedro a tak rodiny dostanú pridané len málo. O koľko teda štát prilepší rodičom?

Ministerstvo práce upravilo výšku životného minima k 1. júlu 2013. To ovplyvní od januára rodičovský príspevok, prídavky na dieťa a aj daňový bonus. Od minima závisí aj to, koľko dostanú náhradní rodičia, aké bude náhradné výživné ale aj výška dávok v hmotnej núdzi, minimálneho výživného a ďalších dávok (napríklad príspevkov v hmotnej núdzi.

Daňový bonus

Zamestnancom bonus od dane odpočíta zamestnávateľ. Teda zamestnanec sa nemusí zaujímať o to, ako sa zmení a od kedy. Živnostník je v inej situácii. Do daňového priznania za rok 2013 už bude zapisovať vyššiu sumu. Od 1. júla sa bonus zvýšil zo sumy 21,03 eura na 21,41 eura mesačne. Takáto suma platí až do júna 2014.

Prídavok na dieťa

Od januára sa tiež zvýši prídavok na dieťa na 23,52 eura. Teraz rodičia dostávajú na jedno dieťa 23,10 eura. Pár centov štát pridal tiež k príplatku na dieťa. Teraz vypláca 10,83 eura, od nového roku to bude 11,02 eura.

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku bude od januára dostávať aj vysokoškolák, ktorý si štúdium na vysokej škole natiahol o dva akademické roky, prekročil teda na "štandardnú dĺžku štúdia." Zmena prešla v novele zákona o prídavku na dieťa. Poslanec za SaS Jozef Mihál v parlamente poukázal na to, že rodičia takýchto študentov budú mať nárok aj na vyplatenie daňového bonusu. Inak na prídavky a bonus mali rodičia nárok len na nezaopatrené dieťa do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa pripravuje na štúdium.

Rodičovský príspevok

Ministerstvo práce chcelo tento rok výšku rodičovského príspevku diferencovať podľa toho, či matka pred nástupom na materskú dovolenku pracovala. V takomto prípade mala dostať vyšší príspevok 260 eur. Iná skupina rodičov by však na zmenu doplatila. Celkovo by štát na vyplácaní rodičovského ušetril. Napokon po kritike od zámeru ministerstvo upustilo.

Rodičovský príspevok sa od januára zvýši len o pár centov. Teraz štát vypláca rodičovi 199,60 eura, od januára sa táto suma zvýši na 203,20 eura.