Sociálna poisťovňa eviduje nebývalý nával žiadostí o ošetrovné (OČR). Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorá zatvorila všetky materské, základné i stredné školy. Postupy, ako podať žiadosť, sa v priebehu posledných týždňov upravovali. Po novom sa žiadosť vybavuje elektronicky.

Sociálna poisťovňa na tento účel vytvorila aj špeciálne e-mailové kontakty. Poistenci však v posledných dňoch zahltili schránky aj opakovanými žiadosťami, čo komplikuje ich vybavenie. „Blokujú tak prácu zamestnancov, ktorí žiadosti triedia a posudzujú ich vybavenie,“ upozorňuje poisťovňa na svojej webovej stránke.

Blokujú poradovník

Kvôli duplicitným žiadostiam tak v poradovníku čakajú aj žiadatelia, ktorí formulár poslali správne. Okrem žiadosti sa posiela čestné vyhlásenie, no len raz a na konci mesiaca.

„Stovky až tisíce iných poistencov poslali žiadosť aj čestné vyhlásenie k žiadosti minimálne trikrát, z rôznych IP adries a často aj denne menia údaje,“ sťažuje sa SP. Zamestnanci poisťovne tak musia neustále vyhľadávať a kontrolovať údaje tých istých poistencov.

Stačí raz a správne

Žiadosť o OČR pritom stačí poslať len raz cez e-mail, poštou alebo e-schránku, ak ju má poistenec zriadenú. Potom by mali rodičia až na konci mesiaca posielať čestné vyhlásenie na predpísanom tlačive, kde poisťovňu informujú, za ktoré dni starostlivosti si dávku nárokujú.

Poistenci tiež posielajú formuláre len provizórne naskenované alebo odfotografované na mobilnom telefóne. SP preto vyhradila na žiadosť len jeden formulár, ktorý stačí vyplniť elektronicky a poslať ako prílohu na vybraný kontaktný e-mail. Tlačivo tak netreba podpisovať.

Rodičia sa môžu striedať

Ak sa rodičia chcú pri opatrovaní dieťaťa vystriedať, musia posielať žiadosť aj čestné vyhlásenie vždy za seba, ale opäť iba raz. Pokiaľ sa nestriedajú, ošetrovné sa po novom automaticky predlžuje a kvôli koronavírusu sa vypláca až do skončenia krízového stavu.

Pandémia však nezmenila podmienky nároku jeho čerpania. Žiadatelia musia byť nemocenskí poistenci a živnostníci nemôžu mať v poisťovni vyšší dlh ako päť eur. OČR sa po správnom podaní žiadosti vypláca spätne, takže dávka za marec sa po jej spracovaní vyplatí až v apríli.

Špeciálne e-mailové kontakty

Bratislavský kraj:

Banskobystrický kraj:

Prešovský kraj:

Košický kraj:

Žilinský kraj:

Trnavský kraj:

Trenčiansky kraj:

Nitriansky kraj: