Vo svete už rozbehnutý trend, u nás prvenstvo

Len nedávno banka zverejnila informáciu, že ako vôbec prvá firma na Slovensku vydala zelený dlhopis a získala tým od domácich aj zahraničných investorov 300 miliónov EUR na 7 rokov určených na financovanie environmentálne zodpovedných projektov.

Dopyt po týchto dlhopisoch výrazne prekonal plánovaný objem emisie, pričom dominovali investori z regiónu strednej a východnej Európy, ale aj Rakúska, Nemecka a Veľkej Británie.

Že sa jedná o unikátne prvenstvo v našom regióne, potvrdila aj agentúra Bloomberg. Podľa jej vyjadrenia je Tatra banka prvou bankou v regióne CEE, ktorá vydala verejne ponúkaný zelený dlhopis.

„Teší ma, že Tatra banka potvrdila rolu lídra okrem iného aj v oblasti environmentálnej zodpovednosti. A to nie len v rámci Slovenska, ale aj v regióne CEE,“ uviedol Michal Liday, generálny riaditeľ Tatra banky.

Realizácia zelených projektov

Zelené dlhopisy podporujú financovanie v rôznych oblastiach. V Tatra banke je to v súčasnej dobe hlavne oblasť zelených budov a obnoviteľných zdrojov energie. Potenciál vidí ale aj v oblastiach rekonštrukcie budov za účelom zníženia energetickej náročnosti, v čistej doprave ako je elektromobilita či ekologická verejná doprava a v neposlednom rade aj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva.

Záruka zelenosti vydaných dlhopisov

Pri použití získaných zdrojov sa bude Tatra banka záväzne riadiť oficiálne zverejneným dokumentom Green Bond Framework. Tento dokument predstavuje sumár pravidiel a postupov, podľa ktorých sa banka rozhoduje, na ktoré úvery a ktoré projekty financie z dlhopisov použije. Green Bond Framework bol posúdený renomovanou spoločnosťou Sustainalytics, ktorá je vnímaná investormi ako garancia, že získané prostriedky budú skutočne použité v súlade s medzinárodnými štandardmi pre zelené dlhopisy.

Navyše, to, či boli získané finančné prostriedky skutočne použité v súlade s pravidlami, bude na ročnej báze posudzovať nezávislá audítorska spoločnosť.

Financujú zelené budovy aj obnoviteľné zdroje energie | Tatra banka