Pokiaľ predmetom kúpy nebola celá spoločnosť, ale iba niektoré (nie všetky) jeho zložky majetku, tak nejde o právne nástupníctvo. 

Pre posúdenie daňovej licencie sa uplatní ustanovenie §46b, ods.7 písm. a) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia neplatí daňovú licenciu daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie. 

Z uvedeného vyplýva, že eseročka za zdaňovacie obdobie roka 2015, kedy aj vznikla, nebude platiť daňovú licenciu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prvý rok eseročky a daňová licencia
Prvý rok eseročky a daňová licencia
Prvý rok eseročky a daňová licencia
Prvý rok eseročky a daňová licencia