Privátne bankovníctvo zahŕňa poskytovanie bankových, investičných, daňových a ďalších finančných služieb. Zvyčajne ide o špecializované a personalizované služby, ktoré sú doslova ušité klientovi na mieru. Vďaka nim sa klient dostáva k cenným informáciám aj radám, ktoré dokáže naplno zužitkovať.

Privátne bankovníctvo, ako už vyplýva zo samotného názvu, je založené na súkromnom alebo, lepšie povedané, na osobnom vzťahu klienta s finančnou inštitúciou. Zakladateľom a priekopníkom privátneho bankovníctva na Slovensku je Tatra banka, ktorá opäť aj tento rok získala prestížne ocenenia od renomovaných magazínov PMW a Global Finance. Práve tí ocenili privátne bankovníctvo Tatra banky ako najlepšie na Slovensku.

„Náš príbeh sa začal už v roku 1998 a odvtedy sme prešli veľký kus cesty. Rovnako ako aj celé generácie našich klientov. Ich spokojnosť je našou najväčšou devízou a zároveň motiváciou pokračovať na tejto ceste. Stretnutia a rozhovory s nimi pre nás predstavujú zdroj inšpirácie, vďaka čomu vieme naše služby neustále skvalitňovať a zlepšovať,“ hovorí Marek Neckár, riaditeľ privátneho bankovníctva Tatra banky.

Bankári, ktorých môžete vziať za slovo

Banky na pozície v privátnom bankovníctve obsadzujú zväčša svojich najlepších zamestnancov. Je to rozumný a taktický krok. Dlhoročná prax odborníkov sa premieta v konečnom dôsledku aj do vyšších investičných výnosov pre samotných klientov.

„Našim klientom chceme poskytnúť len výnimočnú starostlivosť. Preto sme v prvom rade nároční sami na seba. Usilujeme sa klientov nadchýnať a prekonávať ich očakávania. A to sa nám vďaka vysoko kvalifikovaným privátnym bankárom v Tatra banke darí napĺňať. Stať sa kvalitným privátnym bankárom však nie je jednoduché. Nestanete sa ním zo dňa na deň. Mnohokrát prejde aj rok, kým sa mladý privátny bankár dostane do osobného kontaktu s klientom. Profesionálne rásť a nadobúdať bohaté poradenské skúsenosti si vyžaduje čas a neustále vzdelávanie. Edukácia a schopnosť reagovať na aktuálne trendy, či už vo finančnom svete alebo v privátnom bankovníctve, je veľmi dôležitá,“ vysvetľuje M. Neckár.

Marek Neckár, riaditeľ privátneho bankovníctva Tatra banky
Zdroj: TATRA BANKA
Marek Neckár, riaditeľ privátneho bankovníctva Tatra banky

Viac ako bankovníctvo

Osobný vzťah s investičným poradcom ale nie je jediná výhoda. Klienti privátneho bankovníctva sa oproti bežným klientom bánk dostávajú aj k zaujímavým a nie bežne dostupným ponukám či zvýhodneným službám. Pomoc pri príprave daňového priznania, podniková kontrola alebo správa nehnuteľností sú neraz veľmi populárne a obľúbené benefity, ktoré prináša privátne bankovníctvo svojim klientom.

„Privátny bankár dokáže klientovi ponúknuť služby a poradenstvo aj v iných ako investičných oblastiach. Či už ide o výber alebo financovanie nákupu nehnuteľnosti, nákup umenia, zlata a šperkov, poradenstvo pri investovaní do startupov či zabezpečenie úverovej linky pri neočakávaných výdavkoch. Privátny bankár musí vedieť ponúkať komplexné bankové služby, musí nájsť pre klienta riešenie v každej jeho životnej situácii. V tom vidím budúcnosť privátneho bankovníctva,“ uvádza N. Neckár.

Investície, do ktorých sa klient môže, no nemusí angažovať

Privátne bankovníctvo je lákavé však aj z iného dôvodu. Dôležitým faktorom je istota diskrétnosti a súkromia. „V Tatra banke je celá služba postavená na exkluzivite a vysokej miere individualizmu. Každý z nás je jedinečný, rovnako tak aj naši klienti. Majú odlišné očakávania, potreby, ako aj odlišnú mieru znášať riziko a spolupodieľať sa na jeho rozhodovaní,“ vysvetľuje M. Neckár.

Inovatívny, vysoko profesionálny a diskrétny prístup k správe majetku klienta predstavuje služba Wealth ManagementTB, ktorá je orientovaná primárne na služby súvisiace s investovaním. Ide o jedinečné a komplexné poradenstvo vo všetkých etapách finančného a životného cyklu klienta.

Súčasťou služby je spoznanie investičných cieľov klienta a jeho výnosových očakávaní, analýza jeho investičného profilu vrátane poznania jeho subjektívnej rizikovej tolerancie a schopnosti znášať straty. V neposlednom rade je však dôležitá aj ochota a rozhodnutie klienta, či sa chce spolupodieľať na rozhodovaniach o investíciách alebo plne deleguje túto úlohu na odborníkov v banke.

Investičné poradenstvo je možné poskytovať s rôznou mierou angažovanosti klienta. Od minimálneho zapojenia klienta do investičných rozhodnutí, kedy sú investičné rozhodnutia delegované na portfólio manažérov, až po vysokú zaangažovanosť klienta pri jednotlivých investičných rozhodnutiach. „V takom prípade je každá zamýšľaná transakcia konzultovaná s klientom. V závislosti od jeho participácie si svoje investičné portfólio môže rozdeliť do troch oblastí - Wealth GrowthTB portfólio, Wealth ModelTB alebo Wealth OpportunityTB portfólio,“ spresňuje M. Neckár.

Marek Neckár, riaditeľ privátneho bankovníctva Tatra banky
Patrí medzi zakladateľov privátneho bankovníctva na Slovensku. V Tatra banke začínal pred 25 rokmi v retailovej sieti, odkiaľ sa po dvoch rokoch presunul na privátne bankovníctvo. Počas svojho pôsobenia prešiel všetkými pozíciami v obchodnej oblasti a už viac ako 10 rokov pôsobí na manažérskych pozíciách. Ako riaditeľ je zodpovedný za definovanie a plnenie stratégie segmentu.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.