63292>

Príjmy zo živnosti v Rakúsku i na Slovensku

63292>

Príjmy zo živnosti v Rakúsku i na Slovensku

159797>

Príjmy zo živnosti v Rakúsku i na Slovensku

160068>

Príjmy zo živnosti v Rakúsku i na Slovensku


  • Mám zriadenú živnosť na Slovensku, ale takisto aj v Rakúsku. Dva týždne vykonávam činnosť na Slovensku a dva týždne pracujem v Rakúsku. V Rakúsku mu daňové priznanie vypracovala firma, pre ktorú pracujem. Mám tieto príjmy z Rakúska zapísať aj do daňového priznania na Slovensku a kde konkrétne?

Áno, máte povinnosť uvádzať tieto príjmy aj na Slovensku, pretože ste daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zmysle § 2 písm. d), máte daňovú povinnosť z celosvetových príjmov. Budete ich uvádzať v oddiely VI, v r. 2, kde uvediete príjmy aj výdaje vrátane príjmov a výdajov z Rakúska.

Použijete kurz slovenskej koruny k cudzej mene vyhlásený Národnou bankou Slovenska podľa § 31 zákona o dani z príjmov. Tento výpočet uvediete v oddiele XIII – miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Základ dane v r. 68 bude teda obsahovať základ dane načítaný aj Rakúska aj zo Slovenska. Po znížení základu dane podľa § 11 vypočítate daň.

Pre zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov uplatníte podľa vyhlášky č. 48/1979 Zb., čl. 23 metódu vyňatia, takže budete vypĺňať riadky 78, 79, 80, 81 a nasledujúce.

Autorka je členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.