Vychádzame z predpokladu, že ide o fyzické osoby. Každý podielový spoluvlastník si uvádza zdaniteľné príjmy a daňové výdavky dosiahnuté z dôvodu spoluvlastníctva k veci do základu dane samostatne, a to do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

Predpokladáme, že chcete vedieť, či je príjem z prenájmu oslobodený, a teda či z tohto dôvodu máte alebo nemáte povinnosť podať daňové priznanie.  Podľa § 9 ods. 1 písm. g) Zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy z prenájmu nehnuteľností do výšky 500 eur.  V prípade, ak príjmy z prenájmu nehnuteľností presiahnu sumu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú hranicu.

V zmysle § 32 ods. 4 písm. e) Zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý má len príjmy od dane oslobodené nie je povinný podať daňové priznanie. 

Naopak, povinnosť podať daňové priznanie má daňovník v prípade, ak:

  • má aj iné príjmy (napríklad príjmy zo závislej činnosti (mzda), autorské odmeny, príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prevodu nehnuteľností a pod.), ktoré v roku 2017 presiahli sumu 1 901,67 eura, čo je 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov, a / alebo
  • ak pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov za toto zdaňovacie obdobie vykázal daňovú stratu.

Ak je príjem z prenájmu nehnuteľností do výšky 500 eur vašim jediným príjmom, resp. ak všetky vaše zdaniteľné príjmy za rok 2017 v súhrne (vrátane daného príjmu z prenájmu nehnuteľnosti) neprevyšujú sumu 1 901,67 EUR a nie ste podnikateľom alebo SZČO, nie ste povinný v roku 2018 podávať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2017.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Príjem spoluvlastníka z prenájmu záhradky
Príjem spoluvlastníka z prenájmu záhradky
Príjem spoluvlastníka z prenájmu záhradky
Príjem spoluvlastníka z prenájmu záhradky