63292>

Príjem z predaja podielu v eseročke

63292>

Príjem z predaja podielu v eseročke

159797>

Príjem z predaja podielu v eseročke

160068>

Príjem z predaja podielu v eseročke


  • V roku 2008 som ako fyzická osoba mal príjem z predaja obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Táto spoločnosť bola založená v roku 2005. Predpokladám, že tento prijem podlieha zdaneniu. Akými nákladmi by som mohol znížiť daňový základ, okrem vkladu do základného imania?

Príjem z predaja podielu v obchodnej spoločnosti sa zdaňuje podľa § 8 (Ostatné príjmy), konkrétne ods. 1 písm. f). Podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa do základu dane sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.

Podľa § 8 ods. 7 sa za výdavok pri tomto druhu príjmu považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu. Iné výdavky nie je možné uplatniť.

Autor je daňový poradca. Pracuje v spoločnosti MONAREX audit consulting s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.